Dr inż. Tadeusz Zdrojewski - strona 2

Technologia leków i biocydów- loperamid

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Tadeusz Zdrojewski
 • Technologia leków i biocydów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 770

Loperamide Loperamide, usually as hydrochloride, is a drug effective against diarrhea resulting from gastroenteritis or inflammatory bowel disease. In most countries it is available generically under brand names such as Lopex®, Imodium®, Dimor® and Pepto® Diarrhea Control. Mode of action Loperami...

Technologia leków i biocydów- pytania końcowe biocydy

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Tadeusz Zdrojewski
 • Technologia leków i biocydów
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1197

Pytania do zaliczenia wykładu Podstawy Technologii Leków i biocydów ( biocydy) 2012/2013 1. Co to są pestycydy? Ich podział. 2. Co oznacza DL50? 3. Co to są piretroidy? 4. Jak można otrzymać kwas chryzantemowy -mono- i dikarboksylowy, oraz piretrolon lub aletrolon? 5. Które piretroidy są lepsze w...

Technologia leków i protoalkaloidy- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Tadeusz Zdrojewski
 • Dr inż. Zbigniew Ochal
Pobrań: 35
Wyświetleń: 994

Protoalkaloidy (Protoalkaloidy- mają atom azotu w łańcuchu bocznym) Meskalina Nazwa chemiczna: 3,4,5-trimetoksyfenyloetyloamina Związek ten występuje u niektórych gatunków kaktusów meksykańskich, głównie Anhalonium lewini i Opunta sp. (Cactaceae). Ojczyzną tych roślin jest Meksyk, Brazylia i częś...

Technologia leków i alkaloidy purynowe- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Tadeusz Zdrojewski
 • Dr inż. Zbigniew Ochal
Pobrań: 35
Wyświetleń: 700

Alkaloidy purynowe Puryna jest bicyklicznym związkiem zawierającym heteroatomy azotu. Zbudowana jest z pierścienia pirymidyny połączonego z pierścieniem imidazolu: Substancją podstawową dla alkal...

Technologia leków, receptory opioidowe- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Tadeusz Zdrojewski
 • Dr inż. Zbigniew Ochal
Pobrań: 28
Wyświetleń: 497

Receptory opioidowe typu μ δ i κ należą do dużej grupy receptorów związanych z białkiem G. Receptory opioidowe pełnią ważną fizjologiczną rolę. Stymulacja receptorów opioidowych wywołuje działanie przeciwbólowe, wpływa również na układ pokarmowy, powodując kurczenie mięśni zwieraczy oraz hamowanie...

Alkaloidy makowca- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Tadeusz Zdrojewski
 • Dr inż. Zbigniew Ochal
Pobrań: 42
Wyświetleń: 630

Alkaloidy makowca (Papaver somniferum) Składniki opium Morfina (10-14%) Kodeina (0.7-2.5%) Tebaina (0.3-1.5%)

Półsynteza taksolu- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Tadeusz Zdrojewski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

Półsynteza Taksolu (z 10-deacetylobakatyny III) The diagrams below show the semisynthesis of Taxol using the Potier and Greene method. The compounds being added in step 1 were large so that an even larger molecule could be added to the correct position in step 2. Due to the large size of the molec...

Alkaloidy pochodne indolu i indolinonu- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Tadeusz Zdrojewski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 994

Alkaloidy pochodne indolu i indolinonu Są to alkaloidy, których szkieletem jest pierścień indolowy lub indolinowy (dihydroindolowy). Jest to duża i zróżnicowana pod względem chemicznym i farmakologicznym grupa alkaloidów. Można ją podzielić na kilka podgrup. Grupa harmanu Podstawową strukturą tych...

Nowoczesne metody wytwarzania - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Tadeusz Zdrojewski
 • Nowoczesne metody wytwarzania leków
Pobrań: 0
Wyświetleń: 924

Jounial of Labelled Cornpoutidsatid Radiopharmaceulicals-Vol. XXXVlll, No. 12 Synthesis of Iodine-123 Labelled Analogues of Imidazenil and Ethyl-Imidazenil for Studying Benzodiazepine Receptors Using SPECT Andrew Katsifis*,Filomena Mattner, Branko Dikic Ljubco Najdovski and Michael Kassiou, ...

Nowoczesne metpdy wytwarzania leków - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Tadeusz Zdrojewski
 • Nowoczesne metody wytwarzania leków
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 10 (2000) 1133±1137 4,10-Dihydro-4-oxo-4H-imidazo[1,2-a]indeno[1,2-e]pyrazin-2carboxylic Acid Derivatives: Highly Potent and Selective AMPA Receptors Antagonists with In Vivo Activity Jean-Marie S...