Dr inż. Tadeusz Rembielak - strona 3

Obudowa ścianowa podporowo-osłonowa glinik

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Tadeusz Rembielak
 • Technika podziemnej eksploatacji złóż
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1015

OBUDOWA ŚCIANOWA PODPOROWO-OSŁONOWA GLINIK 12/25-POz Obudowa ścianowa podporowo-osłonowa GLINIK 12/25-POz przeznaczona jest do eksploatacji pokładów węgla o miąższości od 1,4 do 2,4 m. Może współpracować z różnymi typami kombajnów i przenośników ścianowych. W skład kompletu ścianowego obudowy wchod...

Opis technologii urabiania złoża

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Tadeusz Rembielak
 • Technika podziemnej eksploatacji złóż
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1967

Opis technologii urabiania złoża Wybór technologii pracy kompleksu ścianowego wynika z warunków górniczo-geologicznych panujących w wyrobisku ścianowym, zastosowanego zestawu maszyn i urządzeń oraz założonej wydajności. Dążenie do koncentracji wydobycia spowodowało zastosowanie głównie urabiania dw...

Przenośnik zgrzebłowy ścianowy

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Tadeusz Rembielak
 • Technika podziemnej eksploatacji złóż
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1596

PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY ŚCIANOWY GLINIK 260/724/E Przenośnik zbliżony rozwiązaniem konstrukcyjnym do przenośników GLINIK-260/724/BP. Jego cechą charakterystyczną jest dostosowanie do współpracy z kombajnem o odociosowym prowadzeniu. Listwa zębata...

Ustalenie okresu rozruchu ściany

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Tadeusz Rembielak
 • Technika podziemnej eksploatacji złóż
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2947

Ustalenie okresu rozruchu ściany. Za zakres rozruchu ściany uważa się okres prowadzenia ściany od chwili jej rozpoczęcia aż do czasu wystąpienia i przejścia pierwszego wzmożonego ciśnienia stropu zasadniczego i do pełnego powstania zawału na całej długości ściany. W nierozeznanych pokładach lub ic...

Zagrożenia tępaniami

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Tadeusz Rembielak
 • Technika podziemnej eksploatacji złóż
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

Zagrożenia tąpaniami Zagrożenie tąpaniami związane jest przede wszystkim z budową geologiczną złoża i własnościami fizykomechanicznymi skał tworzących furtę eksploatacyjną, spąg i strop złoża, a także z techniczno-górniczymi metodami pro...

Zagrożenia wodne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Tadeusz Rembielak
 • Technika podziemnej eksploatacji złóż
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693

Zagrożenia wodne Doświadczenia i badania wykazały, że zagrożenie wodne w naszym pokładzie związane jest głównie ze strefami uskoków i w sposób bezpośredni nie zagraża eksploatacji. Ustawa określa trzy stopnie zagrożenia wodnego w podziemnych zakładach górniczych, z wyłączeniem podziemnych

Zagrożenie pożarowe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Tadeusz Rembielak
 • Technika podziemnej eksploatacji złóż
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2044

Zagrożenie pożarowe Węgle dzieli się na: - mało skłonne do samozapalenia - grupa I - średnio skłonne do samozapalenia - grupa II - o dużej skłonności do samozapalenia - grupa III - o bardzo dużej skłonności do samozapalenia - grupa IV Z uwagi na wyczerpywanie się zasobów węgla na wyższych pozi...

Zgazowanie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Tadeusz Rembielak
 • Technika podziemnej eksploatacji złóż
Pobrań: 14
Wyświetleń: 686

Zgazowanie IGCC: (ang. integrated gasification combined cycle) - technologia bloku gazowo-parowego ze zintegrowanym zgazowaniem paliwa lub też kompleks zgazowania pozostałości rafineryjnych - jest to technologia umożliwiająca budowanie elektrow...

Kombajn ścianowy KSW-460NE

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Tadeusz Rembielak
 • Technika podziemnej eksploatacji złóż
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2450

KOMBAJN ŚCIANOWY KSW-460NE Kombajn typu KSW-460NE jest płytkozabiorowym dwuramionowym kombajnem ścianowym pracującym po przenośniku ścianowym w systemie bezcięgnowym typu Eicotrack lub Dynatrac. Przeznaczony jest do dwukierunkowego urabiania i ładowania

Określenie wielkości wydobycia dobowego oraz post_pu dobowego

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Tadeusz Rembielak
 • Technika podziemnej eksploatacji złóż
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

Określenie wielkości wydobycia dobowego oraz postępu dobowego Przyjmujemy: - ilość zmian roboczych w ciągu doby , np. 3 zmiany (dwie eksploatacyjne - ze oraz jedna konserwacyjno-remontowa) - ilość cięć kombajnu na jednej zmianie: np. ic = 3,5 - zabór (szerokość jednego cięcia) - z = 0,7 [m] Pd ...