Dr inż. Tadeusz Rembielak - strona 2

Ogólne zasady udostępniania złóż - omówienie

 • dr inż. Tadeusz Rembielak
 • Technika podziemnej eksploatacji złóż
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1974

Ogólne zasady udostępniania złóż oraz charakterystyka wyrobisk udostępniających. Dla wszystkich udokumentowanych złóż sporządza się dokumentacje geologiczne, które stanowią podstawę do udzielenia koncesji na wydobywanie kopalin oraz ustanowienia obszaru górniczego. Koncesji udziela się na drodze...

Eksploatacja złóż - omówienie

 • dr inż. Tadeusz Rembielak
 • Technika podziemnej eksploatacji złóż
Pobrań: 84
Wyświetleń: 819

Kształt przekroju poprzecznego, rodzaje obudów. Z uwagi na kształt przekroju poprzecznego wykonuje się wyrobiska prostokątne, wyrobiska z e stropem owalnym (wycinek elipsy lub paraboli), trapezowe lub okrągłe. Wybór kształtu zale ży od parametrów mechanicznych skał i stanu naprężeń wokół wyrobis...

Pokład i jego elementy - omówienie

 • dr inż. Tadeusz Rembielak
 • Technika podziemnej eksploatacji złóż
Pobrań: 7
Wyświetleń: 959

Pokład i jego elementy Pokład Jest to złoże zalegające na znacznej przestrzeni, ograniczone od góry i od dołu dwiema mniej więcej równoległymi płaszczyznami, stanowiącymi miejsce zetknięcia się pokładu ze skałami otaczającymi. Skały zalegającą bezpośrednio nad pokładem nazywa się stropem (wars...

Rodzaje obudów wyrobisk stosowanych w górnictwie podziemnym

 • dr inż. Tadeusz Rembielak
 • Technika podziemnej eksploatacji złóż
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1631

Rodzaje obudów wyrobisk stosowanych w górnictwie podziemnym Zadaniem obudowy wyrobisk korytarzowych jest zachowanie kształtu i wymiarów przekroju poprzecznego wynikających z jego funkcji, zabezpieczenie wyrobiska od zawału przez podparcie lub spięcie już odprężonej skały oraz uchronienie ludzi o...

Rodzaje wyrobisk w kopalniach podziemnych - omówienie

 • dr inż. Tadeusz Rembielak
 • Technika podziemnej eksploatacji złóż
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1694

Rodzaje wyrobisk w kopalniach podziemnych Ze względu na przeznaczenie: 1) Wyrobiska poszukiwawczo - rozpoznawcze: ● szybiki poszukiwawcze ● rowy poszukiwawcze ● sztolnie poszukiwawcze 2) Wyrobiska udostępniające: GŁÓWNE: ● Szyb - wyrobisko pionowe o przekroju poprzecznym okrągłym, prost...

Systemy poekspoatacyjne - omówienie

 • dr inż. Tadeusz Rembielak
 • Technika podziemnej eksploatacji złóż
Pobrań: 14
Wyświetleń: 959

Sposoby wypełniania przestrzeni poeksploatacyjnej Podsadzka - materiał nietoksyczny i niepalny, dostarczony z powierzchni lub wyrobisk drążonych w kamieniu, wypełniający pustki poeksploatacyjne. Materiałem podsadzkowym może być piasek lub odp...

Występowanie najważniejszych kopalin - omówienie

 • dr inż. Tadeusz Rembielak
 • Technika podziemnej eksploatacji złóż
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910

Występowanie najważniejszych kopalin w Polsce. Węgiel kamienny – Górnośląskie Zagłębie Węglowe, Dolnośląskie ZW, Lubelskie ZW Węgiel brunatny – złoże Bełchatów koło Piotrkowa Trybunals...

Złoża nieforemne - omówienie

 • dr inż. Tadeusz Rembielak
 • Technika podziemnej eksploatacji złóż
Pobrań: 0
Wyświetleń: 840

Złoża nieforemne: Żyły- są to złoża kp. Uż. Powstałe przez wypełnienie szczelin i spękań skorupy ziemskiej substancją mineralną odmienną od skał otaczających. Charakt. Ich cechą jest ich późniejsze pochodzenie od skał otaczających . Gdy subst. Mineralna wypełniająca szczelinę jest ściśle złączo...

Dobór kompleksu ścianowego

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Tadeusz Rembielak
 • Technika podziemnej eksploatacji złóż
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1547

Dobór kompleksu ścianowego (obudowy zmechanizowanej, przenośnika oraz kombajnu ścianowego). Dobór obudowy zmechanizowanej Pkat ≥ Pobl gdzie: Pkat - katalogowa podporność obudowy Pobl - obliczeniowa podporność obudowy Zakres pracy (minimalna...

Koksowanie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Tadeusz Rembielak
 • Technika podziemnej eksploatacji złóż
Pobrań: 21
Wyświetleń: 896

Koksowanie: proces polegający na ogrzewaniu węgla w temperaturze 900° - 1200 °C , bez dostępu powietrza. Proces przeprowadza się w koksowniach na drobno zmielonych mieszankach węgli koksowniczych (posiadających zdolność