Dr inż. Tadeusz Rembielak - strona 4

Brykietowanie - Formowanie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Tadeusz Rembielak
 • Technika podziemnej eksploatacji złóż
Pobrań: 21
Wyświetleń: 462

Brykietowanie: jest to formowanie sypkich, luźnych, drobnoziarnistych substancji, jak np. rud czy miału węglowego, w zwięzłe bryły o kształcie najczęściej prostopadłościanu lub kuli, nazywanych brykietami. TECHNOLOGIE BRYKIETOWANIA Na zimno - węgiel 2) Na gorąco - węgiel 3) Hydrauliczna -

Metody wzmocnienia wyrobisk przed frontem eksploatacji _cianowej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Tadeusz Rembielak
 • Technika podziemnej eksploatacji złóż
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1127

Metody wzmocnienia wyrobisk przed frontem eksploatacji ścianowej zagęszczenie rozstawu obudowy podporowej, np. z 1,0 m na 0,75 m, stosowanie obudowy zamkniętej, podpieranie odrzwi obudowy podporowej za pomocą stojaków indywidualnych dr...

Metody wzmocnienia wyrobiska za frontem eksploatacji _cianowej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Tadeusz Rembielak
 • Technika podziemnej eksploatacji złóż
Pobrań: 98
Wyświetleń: 301

Metody wzmocnienia wyrobiska za frontem eksploatacji ścianowej stosowanie pasów podsadzkowych ze spoiwa wiążącego lub suchego a także skał płonnych, stosowanie słupów betonowych, stosowanie kasztów drewnianych, stosowanie rzędów stojaków drewnianych lub stalowych, stosowanie

Określenie zasobów złoża w projektowanej parceli eksploatacyjnej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Tadeusz Rembielak
 • Technika podziemnej eksploatacji złóż
Pobrań: 7
Wyświetleń: 259

Określenie zasobów złoża w projektowanej parceli eksploatacyjnej Szkic ściany skala 1 : 1 Określenie zasobów parceli Z = Pm * m/cos *γ [Mg] Pm - pole powierzchni parceli, m - miąższość złoża,   kąt nachylenia pokładu, γ - ciężar objętośc...

Kalendarz robót eksploatacyjnych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Tadeusz Rembielak
 • Technika podziemnej eksploatacji złóż
Pobrań: 70
Wyświetleń: 371

Kalendarz robót eksploatacyjnych skala 1 : 1 Obliczenie drogi przebytej przez ścianę w czasie jednego kwartału: Lść = 3 * Pd * ik [m] Pd - postęp dobowy ik - ilość dni roboczych w 1 miesiącu, np. 21 Lść = 3 * 4,9 * 21 = 308,7 [m] ...

Przesiewanie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Tadeusz Rembielak
 • Technika podziemnej eksploatacji złóż
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

Przesiewanie: proces polegający na rozdziale sproszkowanych faz stałych w oparciu o różnice w wielkość cząstek. Przesiewanie jest prowadzone na sucho. ...