Dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski

note /search

Urządzenie SRK - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1246

Jaką rolę w urządzeniach srk spełniają: układy sterująco-meldunkowe, układy zależnościowe, urządzenia zewnętrzne? Urządzenia zewnętrzne: efektory E - oddziałują bezpośrednio na przebieg procesu transportowego ST (zwrotnice, sygnalizatory itp.), receptory R - umożliwiają tworzenie informacji kontrol...

Wykład - definicja zamknięcia przebiegu i utwierdzenia przebiegu

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1995

Podaj definicję zamknięcia przebiegu i utwierdzenia przebiegu. Zamknięcie przebiegu - unieruchomienie nastawianych elementów drogi przebiegu, warunkujące możliwość przekazania na pojazd sygnału zezwalającego na jazdę. Uchylenie zamknięcia przebiegu jest możliwe po podaniu sygnału zabraniającego jaz...

Wykład - cele stosowania urządzenia

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1246

Wyjaśnij w jakim celu stosowane są urządzenia: stacyjne, blokady liniowej, kontroli jazdy pociągu (oddziaływania w relacji tor-pojazd). Urządzenia stacyjne - służą do obsługi ruchu i działań wszelkich rodzajów pojazdów, zapewniając sprawność i bezpieczeństwo ruchu. Urządzenia blokady liniowej - um...

Wykład - droga jazdy

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 777

Wyjaśnij znaczenie określeń droga jazdy, droga zbliżania, droga ochronna, urządzenia ochronne. Droga jazdy jest umownym, elementarnym odcinkiem sieci kolejowej, określonym dla zapewnienia właściwej organizacji i bezpieczeństwa jazdy pojazdów k...

Rola zamków kluczowych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714

Jaką rolę spełniają zamki kluczowe? Zwrotnice i wykolejnice nastawiane są dźwigniami umieszczonymi bezpośrednio przy nich i zamykane zamkami kluczowymi (stąd nazwa urządzeń). Jeżeli zwrotnica zamykana jest w przebiegach w obu położeniach, posia...

Wykład - grupy odbiorników elektrycznych

 • Politechnika Warszawska
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

Jakie grupy odbiorników elektrycznych muszą być uwzględnione w urządzeniach zasilających? Zasilanie urządzeń srk musi zapewnić dostarczania: prądu przemiennego (zazwyczaj o napięciu 3x380/220V lub 3x380V) do zasilania napędów zwrotnicowych, prądu przemiennego (zazwyczaj o napięciu 145V i 130V) do...

Wykład - sygnalizatory wykorzystywane dla jazdy

 • Politechnika Warszawska
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 70
Wyświetleń: 546

Jakie sygnalizatory wykorzystywane są dla jazd: pociągowych, manewrowych? Jazda manewrowa: Sygnalizatory manewrowe - stosuje się je do podawania sygnałów dla manewrów. Sygnalizatorami manewrowymi są: - tarcze manewrowe kształtowe (Rys. 4.3) lub świetlne (Rys. 4.12); - semafory stacyjne (z wyjątkiem...

Warunki blokady liniowej - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 28
Wyświetleń: 623

Jakie warunki musi spełniać blokada liniowa (jednokierunkowa i dwukierunkowa)? Blokada półsamoczynna jednokierunkowa powinna: umożliwiać podanie na semaforze ustawionym na początku odstępu blokowego (szlaku) sygnału zezwalającego na jazdę dopiero ...

Warunki sygnałowego układu nastawczego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 14
Wyświetleń: 413

Jakie warunki powinien spełniać sygnałowy układ nastawczy w urządzeniach przekaźnikowych? Sygnałowy układ nastawczy powinien: a) zapewniać bezpieczne nastawianie sygnałów, b) zapewniać niezawodne nastawianie sygnałów, c) umożliwiać wybór sposobu nastawiania (sterowania) sygnalizatorem, d) zapew...

Wykład - sygnałowy zespół nastawczy w urządzeniach pędniowych

 • Politechnika Warszawska
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 413

Jakie warunki powinien spełniać sygnałowy zespół nastawczy w urządzeniach pędniowych? W celu zagwarantowania pewności nastawiania elementów sygnalizacyjnych na sygnalizatorach, nastawcze zespoły sygnałowe powinny spełniać następujące warunki: a) elementy sygnalizacyjne nastawiane przez zespół nasta...