Wykład - sygnałowy zespół nastawczy w urządzeniach pędniowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - sygnałowy zespół nastawczy w urządzeniach pędniowych - strona 1

Fragment notatki:

Jakie warunki powinien spełniać sygnałowy zespół nastawczy w urządzeniach pędniowych? W celu zagwarantowania pewności nastawiania elementów sygnalizacyjnych na sygnalizatorach, nastawcze zespoły sygnałowe powinny spełniać następujące warunki:
a) elementy sygnalizacyjne nastawiane przez zespół nastawczy powinny być w położeniach końcowych tak ustalone, aby umożliwiona była zmiana ich położenia tylko za pomocą zespołu nastawczego;
b) zamykanie elementów sygnalizacyjnych w położeniu „stój” na sygnalizatorze przytorowym powinno być realizowane przez zamknięcie dźwigni sygnałowej w nastawnicy;
c) straty przesuwu pędni nie powinny mieć wpływu na prawidłowość wskazań sygnalizatora;
d) zerwanie jednego ciągu pędni na odcinku, w którym znajduje się naprężacz, powinno spowodować ustawienie się elementów sygnalizacyjnych w położeniu wskazujący na sygnał bardziej bezpieczny dla ruchu;
e) konstrukcja napędów sygnałowych powinna umożliwiać włączenie dwóch napędów sygnałowych w jedną pędnię; w przypadku zerwania jednego ciągu pędni między napędami sygnałowymi powinno być możliwe w dalszym ciągu podawanie sygnałów na pierwszym sygnalizatorze, przy ustawieniu drugiego sygnalizatora w położeniu zasadniczym;
f) ramiona sygnalizatorów i dyski tarcz ostrzegawczych mogą być nastawiane również przy współudziale sprzęgieł elektromagnetycznych, które powodują samoczynne ich przejście do położenia zasadniczego lub wzajemne uzależnienie.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz