Dr inż. Karolina Krośnicka - strona 3

Metody zabezpieczania zbiorników z paliwem przed ewentualnym rozlewem

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Karolina Krośnicka
 • Eksploatacja obiektów transportu lądowego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 847

Metody zabezpieczania zbiorników z paliwem przed ewentualnym rozlewem  ładunku.      W parkach zbiornikowych przeciwko rozlewowi się ładunku stosuje się obwałowanie wokół  grupy zbiorników paliwowych. Mogą to być niecki zbiornikowe lub żelbetowe obwałowania. 

Parametry, od jakich uzależniona jest liczba, powierzchnia i układ pla...

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Karolina Krośnicka
 • Eksploatacja obiektów transportu lądowego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 637

Parametry, od jakich uzależniona jest liczba, powierzchnia i układ placów składowych  specjalistycznego terminalu masowego (duże obroty roczne).        Parametry:    - obrót roczny ładunku,  - Sumaryczna długość hałd węglowych,  - szerokości placów ...

Klasyfikacja portów

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Karolina Krośnicka
 • Podstawy hydrotechniki
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2205

Klasyfikacja portów Ze względu na akwen można wyróżnić rodzaje portów • port morski  • port śródlądowy (port rzeczny i port jeziorowy)  • port morsko-rzeczny (mieszany)  Ze względu na przeznaczenie można wyróżnić typy portów • port handlowy •...

Podstawowe obciążenia budowli hydrotechnicznych

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Karolina Krośnicka
 • Podstawy hydrotechniki
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2821

Podstawowe obciążenia budowli hydrotechnicznych      Obciążenia falochronów – na falochron działają dwie podstawowe siły, obciążenia  hydrostatyczne wody od strony portu i otwartego morza (w przypadku sztormu od   strony morza działa cykliczna siła hydromechaniczna spowodowana rozbijaniem się  fal...

Podstawowe typy konstrukcyjne falochronów i nabrzeży

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Karolina Krośnicka
 • Podstawy hydrotechniki
Pobrań: 742
Wyświetleń: 4816

Podstawowe typy konstrukcyjne falochronów  1. Falochrony stałe – o charakterze budowli nieruchomych osadowionych na dnie lub w  gruncie zalegającym  poniżej dna. Dzielą się na zwarte i ażurowe.  2. Falochrony pływające – jako budowle przenośne, które mogą być przyholowane na  dowolne miejsce i tam ...

Pojęcie głębokości technicznej akwenów portowych

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Karolina Krośnicka
 • Podstawy hydrotechniki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1015

Pojęcie głębokości technicznej akwenów portowych    Głębokość techniczna Ht - jest podstawowym parametrem techniczno-użytkowym  budowli morskiej i określa ją wzór:    Ht = Tc + Rt    Tc – największe dopuszczalne zanurzenie kadłuba równomiernie, całkowicie  załadowanego statku w konstrukcyjnym stani...

Definicja i klasyfikacja budowli morskich i portowych

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Karolina Krośnicka
 • Podstawy hydrotechniki
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1652

 Definicja i klasyfikacja hydrotechnicznych budowli morskich    1. Definicja:  Hydrotechniczne budowle morskie – zwane ogólnie budowlami morskimi, są to budowle wchodzące  w skład portów morskich oraz obiekty wnoszone na morzu lub na wybrzeżu ...

Wyposażenie techniczne nabrzeży i falochronów

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Karolina Krośnicka
 • Podstawy hydrotechniki
Pobrań: 70
Wyświetleń: 917

Wyposażenie techniczne nabrzeży i falochronów:    Nabrzeża  – do wyposażenia technicznego nabrzeży można zaliczyć tzw. infrastrukturę  drobną czyli odbojnice, dalby cumownicze, drabinki i studzienki do uzupełniania  wypełniającego budowlę materia...

Elementy i charakterystyka układu przestrzenno funkcjonalnego lotnisk

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Karolina Krośnicka
 • Systemy transportowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 546

Elementy i charakterystyka układu przestrzenno-funkcjonalnego lotnisk.      Układ przestrzenno-funkcjonalny lotnisk można podzielić na dwie strefy:    1) Airside – obsługa ruchu samolotów startujących, lądujących, kołujących i będących na  posto...

Podstawowe cechy systemu transportowego

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Karolina Krośnicka
 • Systemy transportowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 658

Podstawowe cechy systemu transportowego.      System transportowy - uporządkowany przestrzennie, organizacyjnie,  technologicznie i funkcjonalnie układ składników materialnych produkcji  transportowej, tworzących pewną całość, służącą jak najsprawniejszemu i  najefektywniejszemu zaspokajaniu potrze...