Dr inż. Karolina Krośnicka - strona 2

Wyposażenie techniczne nabrzeży i falochronów

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Karolina Krośnicka
 • Podstawy hydrotechniki
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2268

Wyposażenie techniczne nabrzeży i falochronów:    Nabrzeża  – do wyposażenia technicznego nabrzeży można zaliczyć tzw. infrastrukturę  drobną czyli odbojnice, dalby cumownicze, drabinki i studzienki do uzupełniania  wypełniającego budowlę materia...

Układ przestrzenno-funkcjonalny lotnisk

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Karolina Krośnicka
 • Systemy transportowe
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1190

Elementy i charakterystyka układu przestrzenno-funkcjonalnego lotnisk.      Układ przestrzenno-funkcjonalny lotnisk można podzielić na dwie strefy:    1) Airside – obsługa ruchu samolotów startujących, lądujących, kołujących i będących na  posto...

Podstawowe cechy systemu transportowego - Probabilizm

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Karolina Krośnicka
 • Systemy transportowe
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1302

Podstawowe cechy systemu transportowego.      System transportowy - uporządkowany przestrzennie, organizacyjnie,  technologicznie i funkcjonalnie układ składników materialnych produkcji  transportowej, tworzących pewną całość, służącą jak najsprawniejszemu i  najefektywniejszemu zaspokajaniu potrze...

Klasyfikacja lotnisk według wybranych kryteriów - zakres ruchu statkó...

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Karolina Krośnicka
 • Systemy transportowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1155

Klasyfikacja lotnisk według wybranych kryteriów.    Według kryteriów ogólnych lotniska dzieli się ze względu na:    1) zakres ruchu statków powietrznych:  - międzynarodowe,  - krajowe,    2) charakter ruchu statków powietrznych:  - ruchu regularnego,  - ruchu nieregularnego,    3) dostępność dla uż...

Elementy układu przestrzenno-funkcjonalnego kolejowych stacji rozrządo...

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Karolina Krośnicka
 • Eksploatacja obiektów transportu lądowego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1099

Elementy układu przestrzenno-funkcjonalnego kolejowych stacji rozrządowych.      Elementy stacji rozrządowej:    ·  Tory przyjazdowe , na których skład przybywającego pociągu zostaje przyjęty od drużyny  konduktorskiej i przygotowany do rozrządzania.    ·  Tory kierunkowe (rozrządowe) , na których ...

Elementy wyposażenia centrów dystrybucyjno-logistycznych

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Karolina Krośnicka
 • Eksploatacja obiektów transportu lądowego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1169

Elementy wyposażenia centrów dystrybucyjno-logistycznych.    Elementy:  • budynki i budowle magazynowe, umożliwiające składowanie i ochronę zapasów;  • wyposażenie magazynów (regały, środki służące do manipulacji wyrobami, urządzenia  pomiarowo-kontrolne, urządzenia przeciwpożarowe i inne);  • środ...

Zasady kształtowania kolejowych terminali ładunkowych

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Karolina Krośnicka
 • Eksploatacja obiektów transportu lądowego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1239

Zasady kształtowania kolejowych terminali ładunkowych.      Kolejowy terminal ładunkowy - jest to obiekt przestrzennie funkcjonalny wraz z infrastrukturą  i organizacją, w którym dokonuje się przeładunków pomiędzy różnymi gałęziami transportu  oraz manipulacji i składowania kontenerów, 

Elementy przestrzenno-funkcjonalnego terminalu przeładunku paliw płynn...

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Karolina Krośnicka
 • Eksploatacja obiektów transportu lądowego
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1155

Elementy przestrzenno-funkcjonalnego terminalu przeładunku paliw płynnych.      Elementy:  - stanowiska cumownicze,  - pompy przeładunkowe,  - rurociągi,  - punkt przeciwpożarowy,  - zbiorniki,  - niecki dla zbiorników wraz z obwałowaniem,  - budyn...

Elementy układu przestrzenno-funkcjonalnego terminali kontenerowych

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Karolina Krośnicka
 • Eksploatacja obiektów transportu lądowego
Pobrań: 224
Wyświetleń: 819

Elementy układu przestrzenno-funkcjonalnego terminali kontenerowych .      Elementy:  - suwnice STS ( Ship to shore),  - tory podsuwnicowe,  - rampa ro-ro,  - bloki składowe,  - strefa przeładunku kolejowego,  - magazyny zbiorczo- rozdzielcze,  - sprzęt przeładunkowy (