Dr inż. Karolina Krośnicka

Kolejowe stacje rozrządowe - elementy układu

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Karolina Krośnicka
 • Eksploatacja obiektów transportu lądowego
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1421

Elementy układu przestrzenno-funkcjonalnego kolejowych stacji rozrządowych.      Elementy stacji rozrządowej:    ·  Tory przyjazdowe , na których skład przybywającego pociągu zostaje przyjęty od drużyny  konduktorskiej i przygotowany do rozrządzania.    ·  Tory kierunkowe (rozrządowe) , na których ...

Wyposażenie centrów dystrybucyjno-logistycznych

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Karolina Krośnicka
 • Eksploatacja obiektów transportu lądowego
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1260

Elementy wyposażenia centrów dystrybucyjno-logistycznych.    Elementy:  • budynki i budowle magazynowe, umożliwiające składowanie i ochronę zapasów;  • wyposażenie magazynów (regały, środki służące do manipulacji wyrobami, urządzenia  pomiarowo-kontrolne, urządzenia przeciwpożarowe i inne);  • środ...

Elementy układu terminali kontenerowych

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Karolina Krośnicka
 • Eksploatacja obiektów transportu lądowego
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1750

Elementy układu przestrzenno-funkcjonalnego terminali kontenerowych .      Elementy:  - suwnice STS ( Ship to shore),  - tory podsuwnicowe,  - rampa ro-ro,  - bloki składowe,  - strefa przeładunku kolejowego,  - magazyny zbiorczo- rozdzielcze,  - sprzęt przeładunkowy ( 

Terminal masowy specjalistyczny o dużych obrotach

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Karolina Krośnicka
 • Eksploatacja obiektów transportu lądowego
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1358

Elementy układu przestrzenno-funkcjonalnego terminalu masowego  specjalistycznego o dużych obrotach.      Elementy:  - bocznica kolejowa ( rozmrażalnia wagonów, hamownia, wywrotnica wa...

Zabezpieczania zbiorników z paliwem

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Karolina Krośnicka
 • Eksploatacja obiektów transportu lądowego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 980

Metody zabezpieczania zbiorników z paliwem przed ewentualnym rozlewem  ładunku.      W parkach zbiornikowych przeciwko rozlewowi się ładunku stosuje się obwałowanie wokół  grupy zbiorników paliwowych. Mogą to być niecki zbiornikowe lub żelbetowe obwałowania. 

Specjalistyczny terminal masowy - parametry

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Karolina Krośnicka
 • Eksploatacja obiektów transportu lądowego
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1120

Parametry, od jakich uzależniona jest liczba, powierzchnia i układ placów składowych  specjalistycznego terminalu masowego (duże obroty roczne).        Parametry:    - obrót roczny ładunku,  - Sumaryczna długość hałd węglowych,  - szerokości placów ...

Podstawowe obciążenia budowli hydrotechnicznych - Obciążenia falochron...

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Karolina Krośnicka
 • Podstawy hydrotechniki
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1113

Podstawowe obciążenia budowli hydrotechnicznych      Obciążenia falochronów – na falochron działają dwie podstawowe siły, obciążenia  hydrostatyczne wody od strony portu i otwartego morza (w przypadku sztormu od   strony morza działa cykliczna siła hydromechaniczna spowodowana rozbijaniem się  fal...

Podstawowe typy konstrukcyjne falochronów

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Karolina Krośnicka
 • Podstawy hydrotechniki
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2443

Podstawowe typy konstrukcyjne falochronów  1. Falochrony stałe – o charakterze budowli nieruchomych osadowionych na dnie lub w  gruncie zalegającym  poniżej dna. Dzielą się na zwarte i ażurowe.  2. Falochrony pływające – jako budowle przenośne, które mogą być przyholowane na  dowolne miejsce i tam ...

Głębokość techniczna akwenów portowych

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Karolina Krośnicka
 • Podstawy hydrotechniki
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2485

Pojęcie głębokości technicznej akwenów portowych    Głębokość techniczna Ht - jest podstawowym parametrem techniczno-użytkowym  budowli morskiej i określa ją wzór:    Ht = Tc + Rt    Tc – największe dopuszczalne zanurzenie kadłuba równomiernie, całkowicie  załadowanego statku w konstrukcyjnym stani...

Hydrotechniczne budowle morskie i portowe

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Karolina Krośnicka
 • Podstawy hydrotechniki
Pobrań: 350
Wyświetleń: 3213

 Definicja i klasyfikacja hydrotechnicznych budowli morskich    1. Definicja:  Hydrotechniczne budowle morskie – zwane ogólnie budowlami morskimi, są to budowle wchodzące  w skład portów morskich oraz obiekty wnoszone na morzu lub na wybrzeżu ...