Dr inż. Karolina Krośnicka - strona 4

Klasyfikacja lotnisk według wybranych kryteriów

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Karolina Krośnicka
 • Systemy transportowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 672

Klasyfikacja lotnisk według wybranych kryteriów.    Według kryteriów ogólnych lotniska dzieli się ze względu na:    1) zakres ruchu statków powietrznych:  - międzynarodowe,  - krajowe,    2) charakter ruchu statków powietrznych:  - ruchu regularnego,  - ruchu nieregularnego,    3) dostępność dla uż...

Projekt terminalu kontenerowego

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Karolina Krośnicka
Pobrań: 1106
Wyświetleń: 1792

      Projekt terminalu  kontenerowego                          2    Spis treści:  1.Wstęp:  4  1.2   Cel opracowania:  4  1.3   Zawartość opracowania: 4  1.4   Omówienie źródeł:4  2.Opis techniczny – parametry wyjściowe:  4  2.1   Wybór lokalizacji terminalu: 4  2.2   Założenia projektowe: 5  2.3 ...

Projekt terminalu masowego

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Karolina Krośnicka
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1204

Projekt terminalu  masowego                      2      1.Wstęp  3  1.1 Cel opracowania 3  1.2  Zawartość opracowania 3  1.3 Omówienie źródeł 3  2.Opis techniczny – parametry wyjściowe  4  2.1 Wybór lokalizacji terminalu 4  2.2 Przyjęte założenia projektowe 4  2.3 Obsługa terminalu 4  2.4 Praca baz...

Kształtowanie kolejowych terminali ładunkowych

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Karolina Krośnicka
 • Eksploatacja obiektów transportu lądowego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 679

Zasady kształtowania kolejowych terminali ładunkowych.      Kolejowy terminal ładunkowy - jest to obiekt przestrzennie funkcjonalny wraz z infrastrukturą  i organizacją, w którym dokonuje się przeładunków pomiędzy różnymi gałęziami transportu  oraz manipulacji i składowania kontenerów, 

Terminal przeładunku paliw płynnych

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Karolina Krośnicka
 • Eksploatacja obiektów transportu lądowego
Pobrań: 98
Wyświetleń: 693

Elementy przestrzenno-funkcjonalnego terminalu przeładunku paliw płynnych.      Elementy:  - stanowiska cumownicze,  - pompy przeładunkowe,  - rurociągi,  - punkt przeciwpożarowy,  - zbiorniki,  - niecki dla zbiorników wraz z obwałowaniem,  - budyn...

Klasyfikacja portów morskich

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Karolina Krośnicka
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1750

Klasyfikacja portów Ze względu na akwen można wyróżnić rodzaje portów • port morski  • port śródlądowy (port rzeczny i port jeziorowy)  • port morsko-rzeczny (mieszany)  Ze względu na przeznaczenie można wyróżnić typy portów • port handlowy • ...

Wiedza okrętowa -1 kolokwium

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Karolina Krośnicka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 819

1. stalowe, włókna sztuczne, włokna roślinne 2. konopne, manilowe, sizalowe, z juty, bawełniane, szalowe, kokosowe, z ramii, lniane, z  kenafu, z asklepiasu 3. słaba wytrzymałość, nie odporna na atm...,duży ciężar, krótka żywotność,  higros...