Dr inż. Jerzy Błażejowski

note /search

Notatki do egzaminu - Energia wewnętrzna

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1169

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Jeżeli wartosci wielkości termodynamicznej zależy jedynie od stanu, w którym znajduje się układ, nie zależy od sposobu, w jaki ten stan został osiągnięty. Energia wewnętrzna,

Ładunek elektryczny

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 966

Ładunek elektryczny Porównajmy siłę grawitacyjną pomiędzy elektronem i protonem w atomie wodoru   F  = 3.61·10-47 N z siła elektryczną pomiędzy nimi w tym samym atomie  F  = 2.27·10-8 N. To, że siły grawitacyjne dla "dużych" ciał dominują wynika stąd, że liczby protonów i elektronów  są r...

Entropia

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1302

Entropia • Zerowa zasada termodynamiki wiąże się z pojęciem  temperatury • Pierwsza zasada termodynamiki wiąże się z pojęciem  energii wewnętrznej • Druga zasada termodynamiki wiąże się z pojęciem  entropii Entropia jest  mia...

Prawo Coulomba

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1134

Prawo Coulomba Siła oddziaływania dwóch ładunków  q 1 i  q 2 2 2 1 r q q k F = gdzie stała  0 4 1 π ε = k .  Współczynnik  ε0 = 8.854·10-12 C2/(Nm2) nosi nazwę  przenikalności elektrycznej próżni . W układzie  cgs  k  = 1. Zasada...

Stan równowagi

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1064

Stan równowagi Stan równowagi układu to taki stan, w którym żaden z parametrów potrzebnych do  makroskopowego opisu układu nie zależy od czasu. Dla układu jednorodnego (np. gazu) w stanie  równowagi wystarcza znajomość dwu podstawowych parametrów stanu np. ciśnienie i objętość. Opis komplikuje się ...

Pole elektryczne - Kierunek

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

Pole elektryczne Definiujemy natężenie pola elektrycznego jako siłę działającą na ładunek próbny q (umieszczony w   danym punkcie przestrzeni) podzieloną przez ten ładunek . Aby zmierzyć natężenie pola elektrycznego  E  w dowo...