Dr inż. Edyta Małgorzata Ropuszyńska-Surma - strona 2

Realizacja programu rynku wewnętrznego

  • Politechnika Wrocławska
  • dr inż. Edyta Małgorzata Ropuszyńska-Surma
  • Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

Realizacja programu rynku wewnętrznego - rynek ten powstał w styczniu 1993r, pierwszym krokiem na drodze do tego realizacji, biała księga przedstawiona w roku 85. W dokumencie tym komisja europejska określiła ponad 280 czynników i środków, które wymagały usunięcia bądź nowych regulacji, aby zapewnić...

Wprowadzenie jednolitej waluty EURO - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • dr inż. Edyta Małgorzata Ropuszyńska-Surma
  • Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

Wprowadzenie jednolitej waluty EURO a działanie przedsiębiorstw na rynku europejskim Kurs walutowy - cena jednej waluty wyrażona w innej walucie; cena waluty krajowej wyrażona w walucie obcej Co jest po stronie podaży a co jest po stronie popytu w walucie? Strona podażowa: inwestycje portfelowe, i...

Karta Wzorów Kolokwium II

  • Politechnika Wrocławska
  • dr inż. Edyta Małgorzata Ropuszyńska-Surma
  • Struktury rynku i ich regulacje
Pobrań: 21
Wyświetleń: 364

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: wartość oczekiwana, moment zwykły, wriancja zmienna, odchylenie standartowe....