Dr hab. Ryszard Maciej Machnikowski - strona 2

note /search

Klasyfikacja instytucji bezpieczeństwa regionalnego - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Globalizacja i regionalizacja
Pobrań: 70
Wyświetleń: 602

Klasyfikacja instytucji bezpieczeństwa regionalnego: a) klasyczne sojusze regionalne: NATO Unia Zachodnioeuropejska WNP ANSUS (Australia, Nowa Zelandia, USA) Organizacja regionalne o charakterze politycznym, ale obejmujące też współpracę wojskową: OBWE Grupa Wyszehradzka ASEAN c) Organizac...

Nowe sposoby rozumienia suwerenności - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Globalizacja i regionalizacja
Pobrań: 21
Wyświetleń: 742

Nowe sposoby rozumienia suwerenności (ład powersalski) a) możliwość wspólnego wykonywania władzy państwowej - to współdziałanie łączy się z rezygnacją z autonomii państwowej 10. Model państwa ??? (ład powersalski) a) zdezagrowany: urzędnicy opowiadający się za określonym zakresem pracy, współpra...

Pojęcie globalizacji i reginalizacji - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Globalizacja i regionalizacja
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1323

Globalizacja i regionalizacja 1. Globalizacja - bardzo złożona definicja, wielowymiarowa, dotyka różnych dziedzin: pochodzenie, definicja, kontrowersje wokół globalizacji; Regionalizacja wynika z globalizacji; Teoretycy wyszli z założenia (na podstawie obserwacji świata), że istnieją pewne zjawis...

Problem uchodźców - opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Globalizacja i regionalizacja
Pobrań: 35
Wyświetleń: 504

Problem uchodźców II połowa XX wieki pocz. lat 90 Przyczyny: zmiany polityczne i pogarszające się warunki naturalne. Ocenia się, że w drugiej połowie lat 90 - 20 mln na świecie Jednokierunkowy przepływ uchodźców: Wschód -- Zachód Południe -- Północ (granica USA i Meksyku) Azja -- Europa Asy...

Problemy ludnościowe - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Globalizacja i regionalizacja
Pobrań: 21
Wyświetleń: 448

Problemy ludnościowe a) problem centralny: - kwestia zharmonizowania ludzkości z rytmem procesów zachodzących w biosferze - problem narastał w ostatnich dekadach 2 mld lat, aby ludność liczyła 1 mld 2 mld ludności w ciągu 100 lat 3 mld ludno...

Regionalizacja i problem dualistycznego podejścia do regionalizacji

 • Uniwersytet Łódzki
 • Globalizacja i regionalizacja
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1295

Problem dualistycznego podejścia do regionalizacji Traktowana jest jako zjawisko będące alternatywą dla globalizacji (amerykanizacji, problemów ekonomicznych, wioski globalne) Świadomość ludzi, że procesy globalizacji nie rozwiążą problemó...

Założenia globalizmu - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Globalizacja i regionalizacja
Pobrań: 196
Wyświetleń: 896

Założenia globalizmu: a) gospodarka determinuje rzeczywistość międzynarodową b) przekonanie o istnieniu światowego systemu kapitalistycznego, który jest wszechogarnięty; c) determinuje zachowanie aktorów na scenie międzynarodowej d) świat dzieli się na 3 regiony: geoekonomiczne centrum - kumulu...

Zakres przedmiotowy - V ścieżek - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Globalizacja i regionalizacja
Pobrań: 112
Wyświetleń: 819

Zakres przedmiotowy - V ścieżek a) I ścieżka gospodarcza: - dotyczy wymiany handlowej, usług, przepływu kapitału; - efektem jest gospodarka transnarodowa, pojęcie turbokapitalizmu b) ścieżka informacyjna: - nacisk na Internet, telewi...

Zjawisko bezpieczeństwa kulturowego - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Globalizacja i regionalizacja
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1155

Zjawisko bezpieczeństwa kulturowego: a) ważnym wymiarem jest kultura jako całokształt dorobku duchowego, materialnego danej całości. Kultura ta może być ważnym środkiem w polityce zagranicznej- może być podmiotem i przedmiotem w polityce zagranicznej. Pastwo może ją chronić i przy pomocy środków pr...

Problemy z regionalizacją gospodarczą - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Globalizacja i regionalizm
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1036

Problemy z regionalizacją gospodarczą: a) pogorszenie kondycji budżetów narodowych b) napięcia społeczne c) drenaż mózgów d) nieefektywna alokacja zasobów między państwami e) zanik gospodarki narodowej na rzecz wspólnej gospodarki regionalnej 9. Podstawowe etapy Integracji regionalnej: a)