Dr hab. prof. nadzw. Andrzej Śmieja

note /search

Zasada Swobody umów

  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • Prawo cywilne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2387

Andrzej Śmieja. Notatka składa się z 2 stron. Notatka porusza zagadnienia między innymi takie jak: Zasada swobody umów, 4 sfery swobody umów, przepisy bezwzględnie obowiązujące, przepisy względnie obowiązujące. ...

Prawo cywilne - Dobra osobiste

  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • Działalność gospodarcza
Pobrań: 497
Wyświetleń: 9191

UWr Andrzej Śmieja. Notatka składa się z 2 plików i w sumie zawiera 39 stron i porusza zagadnienia takie jak: zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, ograniczona zdolność, dobra osobiste, nieruchomości, czynność prawna, zawarcie umowy, forma czynności prawnych, wady oświadczenia woli, war...

Zobowiązania - konspekt

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Prawo cywilne
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2870

Andrzej Śmieja. Notatka składa się z 39 stron. ... Stosunek zobowiązaniowy, czyli zobowiązanie lub też stosunek obligacyjny, jest rodzajem stosunku prawnego, czyli więzi prawnej łączącej przynajmniej dwa podmioty. W jej ramach podmioty te mają względem siebie określone uprawnienia i obowiązk...