Dr hab. Marian Kozielski

note /search

Atom wieloelektronowy - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 721

Atom wieloelektronowy. Zasada Pauliego. Tabela idealnego rozmieszczenia elektronów w powłokach i podpowłokach atomu. Związek tej tabeli z tablicą Mendelejewa. Zasada Pauliego-w atomie nie może być dwóch elektronów o identycznych wartościach wszystkich czterech liczb kwantowych. Powłoka Liczby kwa...

Czterowymiarowa czasoprzestrzeń Minkowskiego - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1729

Czterowymiarowa czasoprzestrzeń Minkowskiego. Interpretacja czterowymiarowa transformacji Lorentza. Czasoprzestrzeń czterowymiarowa: Współrzędne przestrzenne x, y, z Czwarta współrzędna związana z czasem ct W zależności od tego, czy oś ...

Doświadczenie myślowe Feynmana - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749

Doświadczenie myślowe Feynmana Prawdopodobieństwo padania cząstek przez dwie szczeliny: P1,2 = P1 + P2 Prawdopodobieństwo padania elektronów przez dwie szczeliny(dla fal): P1,2 = ׀ψ 1 +ψ 2 ׀2 ψ 1 ,ψ 2 - amplitudy. P1 = ׀ψ 1 ׀2, P2 = ׀ψ 2 ׀2, P1,2 = ׀ψ 1 +ψ 2 ׀2 Elektrony padają w te miejsca gdzie...

Doświadczenie Rutheforda, schemat, wyniki

 • Politechnika Warszawska
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

Doświadczenie Rutheforda, schemat, wyniki, interpretacja. Na jakiej podstawie Rutheford stwierdził istnienie jądra atomowego. Charakterystyka jąder atomowych. Cząstki α wylatują z urządzenia Routheforda przez szczelinę D i trafiają na folię ...

Energia kinetyczna - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

Energia kinetyczna, energia całkowita i energia spoczynkowa ciała. Interpretacja wzoru E=mc2. Masa w teorii względności. Masa i pęd fotonów. Defekt masy. Energia kinetyczna Energia całkowita Energia Wzór Einsteina na energię spoczynkową (E=mc2) wyraża równoważność energii i

Fale materii de' Broglie'a. Interpretacja fizyczna.

 • Politechnika Warszawska
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1225

Fale materii de' Broglie'a. Interpretacja fizyczna. Doświadczenia Davissona- Germera oraz Thompsona. Luis de' Broglie doszedł do wniosku, że każdej cząstce ( nie tylko fotonowi) jest przypisana fala materii o długości λ = h / p. Fale materii ...

Fotoefekt - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1211

Fotoefekt Zjawisko fotoelektryczne polega na emisji elektronów metalu pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego. Światło monochromatyczne pada przez oki...

Fundamentalne zasady zachowania - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

Fundamentalne zasady zachowania. Zasady zachowania: Zasada zachowania pędu Całkowity pęd układu odosobnionego jest stały i nie ulega zmianie podczas dowolnych procesów ...

Funkcja falowa cząstki swobodnej - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 616

Funkcja falowa cząstki swobodnej, fala płaska i ciągi falowe fotonów. Wektor falowy i jego związek z pędem cząstki. Prędkość cząstki i fali. Funkcja falowa zawiera w sobie pełną inform...