Dr hab. Marian Kozielski - strona 2

Komplet relacji nieokreśloności Heisenberga

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marian Kozielski
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 749

Komplet relacji nieokreśloności Heisenberga oraz omówić ich znaczenie. Przykłady. Zastosowania zasady nieokreśloności. RELACJE NIEOKREŚLONOŚCI HEISENBERGA: Δx Δpx ≥ ħ / 2 Δy Δpy ≥ ħ / 2 Δz Δpz ≥ ħ / 2 Δt ΔE≥ ħ / 2 Ostatnią relację należy interpretować następująco: jeżeli cząstka przebywa w pewn...

Model atomu wodoru Bohra - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marian Kozielski
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1127

Model atomu wodoru Bohra. Średnia odległość elektronu od jądra Ciało, które drga, emituje falę. Proton jest ok. 100x mniejszy od atomu Masa protonu jest 1840x większa od masy elektronu. Wg Bohra elektron porusza się po określonej orbicie wokół jąd...

Pojęcie kwantu energii i stałą Plancka

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marian Kozielski
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1155

Pojęcie kwantu energii i stałą Plancka h Pojęcie kwantu energii wprowadził Max Planck w 1900 roku na podstawie doświadczenia związanego z promieniowaniem ciała doskonale czarnego.

Relatywistyczny związek między energią i pędem.

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marian Kozielski
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 770

Relatywistyczny związek między energią i pędem. Interpretacja geometryczna tego związku w oparciu o pojęcie czterowektora. Interpretacja geometryczna energii spoczynkowej, energii całkowitej, pędu oraz masy. Obie strony wzoru na energię całkowitą podnosimy do kwadratu i dzielimy przez c2. Ostatni ...

Warunki konieczne do wystąpienia akcji laserowej.

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marian Kozielski
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1302

Warunki konieczne do wystąpienia akcji laserowej. Omówić budowę lasera rubinowego i He Ne. Najważniejsze zastosowania laserów. Warunki: -foton wzbudzający musi mieć taką częstotliwość aby jego energia była dostosowana do energii wzbudzonego atomu. Przejście z poziomu n na m hv=En-Em -należy uzys...

Wykres czasoprzestrzenny względności czasu i względności równoczesnośc...

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marian Kozielski
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Wykres czasoprzestrzenny względności czasu i względności równoczesności. Względność równoczesności Dwa zdarzenia i są jednoczesne w układzie , ale nie SA jednoczesne w układzie . - nad osią - zdarzenie w przyszłości - pod osią - zdarzenie w przeszłości To co jest równoczesne dla jednego obserwat...

Względność pomiarów przestrzeni i czasu - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marian Kozielski
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 532

Względność pomiarów przestrzeni i czasu Względność pomiarów czasu Czas jest względny i zależy od układu odniesienia. Pomiar czasu jakiegoś zjawiska musi odbywać się za pomocą zegara znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca, w którym zjawisko to zachodzi. Względność pomiarów przestrzeni...

Definicje Zdarzenia i Linii Światła - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marian Kozielski
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Definicje Zdarzenia i Linii Światła. ZDARZENIA - punkty w jednolitej, czterowymiarowej czasoprzestrzeni, określone przez cztery współrzędne: trzy przestrzenne jedną czasową Kwadrat odległości między dwoma punktami w trójwymiarowej czasoprzestrzeni: Kwadrat „odległości” między dwoma ZDARZENIAMI: ...