Dr hab. Maria Michałowska

note /search

Integracja procesów logistycznych w łańcuchach dostaw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Logistyka produkcji
Pobrań: 770
Wyświetleń: 3934

Integracja procesów logistycznych w łańcuchach dostaw : Poziom integracji procesów logistycznych Dostawcy (!) Zaopatrzenie Produkcja Dystrybucja Odbiorcy (!) 0 Zakupy Kontrola materiałów Produkcja Sprzedaż Spedycja I Zarządzanie zaopatrzeniem Zarządzanie produkcją Zarządzanie dystry...

Logistyka produkcji - koncepcja Kaizen

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Logistyka produkcji
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1750

Koncepcja Kaizen : Kaizen (jap.- „ kai ” - zmiana „ zen ” - dobry), japońska koncepcja zarządzania: Jest dążeniem wszystkich pracowników szczebla decyzyjnego i wykonawczego do ciągłego doskonalenia wszelkich aspektów działalności firmy Polega na ...

Cechy łańcucha dostaw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Logistyka produkcji
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1715

Cechy łańcucha dostaw : Cecha Transakcyjny system logistyczny Łańcuch dostaw Zarządzanie zapasami Lokalne w przedsiębiorstwie Koordynacja w łańcuchu dostaw Przepływ materiałów Stosunkowo wolny, przerywany Szybki, ciągły / przejrzysty Informacje Kontrolowane przez firmę Wspólne / dzielone Koszt M...

Co to jest łańcuch dostaw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Logistyka produkcji
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1988

Co to jest łańcuch dostaw? Łańcuch dostaw obejmuje wszystkie fazy i funkcje związane bezpośrednio lub pośrednio z zaspokojeniem potrzeb klienta. Łańcuch dostaw obejmuje nie tylko producentów i dostawców, ale także transportowców, hurtownik...

Logistyka produkcji - Czynniki produkcji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Logistyka produkcji
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1911

Czynniki produkcji : Podstawowe czynniki produkcji na wejściu : Środki techniczne produkcji (budynki i budowle, działki, wyposażenie technologiczne, instalacje) Przedmioty pracy (surowce, materiały przeznaczone do dalszej przeróbki lub montażu) Czynniki energetyczne Czynniki ludzkie - załoga (t...

Logistyka produkcji - Definicja logistyki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Logistyka produkcji
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2919

Definicja logistyki : „ Przez logistykę rozumie się z reguły pojęcie oznaczające zarządzanie działaniami przemieszczania i składowania, które mają ułatwić przepływ produktów z miejsc pochodzenia do miejsc finalnej konsumpcji, jak również związaną z nimi informacją w celu zaoferowania klientowi odpo...

Etapy rozwoju logistyki według Blaika

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Logistyka produkcji
Pobrań: 896
Wyświetleń: 6895

Etapy rozwoju logistyki - według P. Blaika: Etap I Przypada na lata 50-te XX wieku . Charakteryzują go niezintegrowane działania logistyczne, nie oparte na jednolitej koncepcji . Oznaczało to wyraźne wyodrębnienie samodzielnych działań w 3 sferach : Zakupu (prognozowanie popytu, planowani potrzeb, ...

Etapy rozwoju zarządzania łańcuchem dostaw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Logistyka produkcji
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1743

Etapy rozwoju zarządzania łańcuchem dostaw : Koncepcje bazowe zarządzania łańcuchem dostaw: Analiza systemów Analiza łańcucha wartości Analiza kosztu całkowitego Integracja Zarządzanie procesowe Etap I : dystrybucja fizyczna (logistyczne systemy dystrybucji) Etap II : zintegrowane zarządzanie...

Filary integracji procesów logistycznych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Logistyka produkcji
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1526

Filary integracji procesów logistycznych : Logistyka : Technika: Infrastruktura techniczna procesów Transportowa Magazynowa Manipulacyjna Opakowań Informatyka: Infrastruktura informatyczna procesów Sprzęt Oprogramowanie Środki orgatechniczne Środki komunikacji Zarządzanie: Infrastruktura bi...

Logistyka produkcji - Gestia transportowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Logistyka produkcji
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1106

Gestia transportowa : (nazywana też warunkiem dostaw ) oznacza wskazanie strony lub stron umowy, która płaci za usługi spedycyjne, transport, ubezpieczenie i inne operacje związane z przewozem, spedycją i dystrybucją towarów (w tym na przykład p...