Dr hab. Katarzyna Szczepańska

note /search

Zarządzanie jakością - wykłady

  • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
  • Zarządzanie jakością
Pobrań: 1918
Wyświetleń: 5474

...TQM a Guru jakości: o Filozofię Deming’a w aspekcie zmian organizacyjnych i decentralizacja władzy i kompetencji, potrzeby wyznaczania celów jakościowych, zmiany postaw pracowników (samokontrola i odpowiedzialność), wykorzystanie metod statystycznej kontroli procesu. o Filozofię Crosby’ego ...

Socjologia - materiały z wykładów

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Socjologia
Pobrań: 728
Wyświetleń: 2723

Natomiast za początek myślenia socjologicznego uważa się Arystotelesa, który nazwał człowieka „zwierzęciem społecznym” . To, co nas odróżnia od zwierząt, to to że tworzymy kulturę. Arystoteles uznał mowę za tą podstawową różnicę. Zadania socjologii:1. Opis rzeczywistości społecznej (mierzenie, bada...