Dr hab. Józef Tymanowski

note /search

Polsko - amerykańskie partnerstwo polityczne i wojskowe

  • Uniwersytet Warszawski
  • Bezpieczeństwo Europejskie
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1484

dr hab. Jzef Tymanowski. Notatka składa się z 4 stron. Polsko - amerykańskie partnerstwo polityczne i wojskowe Stosunki polityczne Polski z USA Od 1989 r. Stany Zjednoczone pozostają jednym z głównych sojuszników i partnerów Polski. Są one postrzegane jako główny gwarant bezpieczeństwa narodoweg...

Strategia bezpieczeństwa narodowego RP w ramach NATO

  • Uniwersytet Warszawski
  • Bezpieczeństwo Europejskie
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1820

dr hab. Jzef Tymanowski. Notatka składa się z 3 stron. Strategia bezpieczeństwa narodowego RP w ramach NATO Po 1989 roku Polska znalazła się w trudnej sytuacji zarówno politycznej, gospodarczej jak i militarnej. Po rozpadzie Układu Warszaws...