Dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka

Wykład 1 z podstaw marketingu: Istota marketingu

 • dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 280
Wyświetleń: 917

28.02.11r. Istota Marketingu Marketing Jest procesem społ-gosp mającym na celu poznanie przyszłej struktury popytu na produkty lub usługi oraz zaspokojenie go poprzez kreowanie podaży, przekazywanie informacji nabywcom, dostarczenie wytworzonych dóbr w odpowiednim miejscu i czasie, a także ich zrea...

Wykład 2 z podstaw marketingu: istota, procedury i kryteria marketingu...

 • dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 280
Wyświetleń: 798

7.03.11r. Istota, procedury i kryteria segmentacji Segmentacja - jest to proces łączenia nabywców o tych samych potrzebach, preferencjach i wzorcach zachowań na rynku w homogeniczne grupy. Procedury segmentacyjne Procedura a priori polega na wcześniejszym doborze kryteriów segmentacyjnych. Ma sz...

Wykład 3 z podstaw marketingu: Analiza ekonmiczna

 • dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 175
Wyświetleń: 749

21.03.11r. Analiza ekonomiczna Weryfikacja POMYSŁÓW w oparciu o kryteria ekonomiczne. Szacunkowa ocena atrakcyjności oferty ( przewidywana wielkość sprzedaży, kosztów i oczekiwanych zysków). Opracowanie prototypów: Testowanie techniczne (zgodność projektu z przyjętym wzorcem pod względem paramet...

Wykład 4 z podstaw marketingu: Strategie marketingowe a faza cyklu pro...

 • dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 203
Wyświetleń: 805

Wykład 28.03.11 Strategie marketingowe a faza cyklu produktu Strategia Produkt Wprowadzenie Oferowanie produktu podstawowego Wzrost Oferowanie nowych produktów Dojrzałość Różnicowanie marek Spadek Usuwanie słabych pozycji ceny Pokrycie kosztów Przenikanie rynku konfrontacja Obniżani...

Wykład 5 z podstaw marketingu: Strategia marki rodzinnej. Dystrybucja

 • dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 189
Wyświetleń: 917

4.04.11r. Strategia marki rodzinnej : polega na transformacji marki, czyli wspólnym oznaczeniu wszystkich produktów jedną marką. Zastosowanie: Grupa produktów w miarę jednorodna (kupowane i konsumowane w taki sam sposób). W niektórych przypadkach występuje transformacja marki na nowe kategorie pr...

Wykład 6 z podstaw marketingu: Cena

 • dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1036

11.04.11.r. Cena jako element marketingu-mix : Cena stanowi integralną część mieszanki marketingowej Ustalenie odpowiedniej ceny uzależnione jest od: Sprecyzowania rynku docelowego Charakteru produktu Stopnia powtarzalności produktu w stosunku do istniejących substytutów Cele strategii cen: ...

Wykład 7 z podstaw marketingu

 • dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 189
Wyświetleń: 833

18.04.11r. W zależności od tego czy przedsiębiorstwo opiera swoją strategię na konkurencji cenowej, czy niecenowej może stosować różne sposoby wyznaczania ceny. 1)Przewodnictwo cenowe - wiąże się z osiągnięciem pozycji lidera, narzucającego konkurentom taką cenę, przy której nie dojdzie do utraty...

Wykład 8 z podstaw marketingu: Etapy opracowywania programu promocyjne...

 • dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 189
Wyświetleń: 700

9.05.11r. Etapy opracowywania programu promocyjnego w przedsiębiorstwie Etapy: Sprecyzowanie celów promocji Wybór adresatów promocji Ustalenie budżetu promocyjnego Określenie kompozycji instrumentów promocji Ocena skuteczności programu Ad.1 Sprecyzowanie celów promocji Cele promocyjne powi...

Wykład 9 z podstaw marketingu: Badania marketingowe

 • dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 182
Wyświetleń: 840

16.05.11r. Badania marketingowe - istota i rodzaje Istota badań marketingowych Badania marketingowe polegają na systematycznym gromadzeniu i opracowywaniu informacji o rynku, przedsiębiorstwach, nabywcach i innych zmiennych otoczenia rynkowego, z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik badaw...

Wykład 10 z podstaw marketingu: Badania motywacyjne

 • dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 161
Wyświetleń: 721

30.05.11r. Badania motywacyjne Badania motywacyjne polegają na zastosowaniu technik pozwalających na poznanie okoliczności, które znajdują się pod powierzchnią zjawisk rynkowych, a szczególnie technik psychologicznych Badania motywacyjne powinny być prowadzone w ramach poszczególnych segmentów r...