Dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka

note /search

Wykład 1 z podstaw marketingu: Istota marketingu

  • Podstawy Marketingu
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1211

28.02.11r. Istota Marketingu Marketing Jest procesem społ-gosp mającym na celu poznanie przyszłej struktury popytu na produkty lub usługi oraz zaspokojenie go poprzez kreowanie podaży, przekazywanie informacji nabywcom, dostarczenie wytworzonych dóbr w odpowiednim miejscu i czasie, a także ich zrea...

Wykład 3 z podstaw marketingu: Analiza ekonmiczna

  • Podstawy Marketingu
Pobrań: 294
Wyświetleń: 861

21.03.11r. Analiza ekonomiczna Weryfikacja POMYSŁÓW w oparciu o kryteria ekonomiczne. Szacunkowa ocena atrakcyjności oferty ( przewidywana wielkość sprzedaży, kosztów i oczekiwanych zysków). Opracowanie prototypów: Testowanie techniczne (zgodność projektu z przyjętym wzorcem pod względem paramet...

Wykład 5 z podstaw marketingu: Strategia marki rodzinnej. Dystrybucja

  • Podstawy Marketingu
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1064

4.04.11r. Strategia marki rodzinnej : polega na transformacji marki, czyli wspólnym oznaczeniu wszystkich produktów jedną marką. Zastosowanie: Grupa produktów w miarę jednorodna (kupowane i konsumowane w taki sam sposób). W niektórych przypadkach występuje transformacja marki na nowe kategorie pr...

Wykład 6 z podstaw marketingu: Cena

  • Podstawy Marketingu
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1176

11.04.11.r. Cena jako element marketingu-mix : Cena stanowi integralną część mieszanki marketingowej Ustalenie odpowiedniej ceny uzależnione jest od: Sprecyzowania rynku docelowego Charakteru produktu Stopnia powtarzalności produktu w stosunku do istniejących substytutów Cele strategii cen: ...

Wykład 7 z podstaw marketingu

  • Podstawy Marketingu
Pobrań: 231
Wyświetleń: 959

18.04.11r. W zależności od tego czy przedsiębiorstwo opiera swoją strategię na konkurencji cenowej, czy niecenowej może stosować różne sposoby wyznaczania ceny. 1)Przewodnictwo cenowe - wiąże się z osiągnięciem pozycji lidera, narzucającego konkurentom taką cenę, przy której nie dojdzie do utraty...

Wykład 9 z podstaw marketingu: Badania marketingowe

  • Podstawy Marketingu
Pobrań: 245
Wyświetleń: 980

16.05.11r. Badania marketingowe - istota i rodzaje Istota badań marketingowych Badania marketingowe polegają na systematycznym gromadzeniu i opracowywaniu informacji o rynku, przedsiębiorstwach, nabywcach i innych zmiennych otoczenia rynkowego, z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik badaw...

Wykład 10 z podstaw marketingu: Badania motywacyjne

  • Podstawy Marketingu
Pobrań: 217
Wyświetleń: 791

30.05.11r. Badania motywacyjne Badania motywacyjne polegają na zastosowaniu technik pozwalających na poznanie okoliczności, które znajdują się pod powierzchnią zjawisk rynkowych, a szczególnie technik psychologicznych Badania motywacyjne powinny być prowadzone w ramach poszczególnych segmentów r...