Dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka - strona 2

Wykład 11 z podstaw marketingu: Testy

 • dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 182
Wyświetleń: 721

6.06.11r. Testy Test do badania postaw - służy do oceny różnych czynników oddziałujących na wzorce zachowań z punktu widzenia ich względnej ważności oraz intensywności poszczególnych czynników. Test jest zestawieniem różnych stanowisk, które mogą dotyczyć samego respondenta (jego przekonań lub po...

Wykład -istota Marketingu

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1330

Wykład 1 Literatura: „Podstawy Marketingu” J.Altkorn „Podstawy Marketingu” Prof. L.Garbarski, Rutkowski, Wrzosek „Marketing” Kotler Istota Marketingu Marketing Jest procesem społ-gosp mającym na celu poznanie przyszłej struktury popytu na produkty lub usługi oraz zaspokojenie go poprzez kreowa...

Wykład-istota, procedury i kryteria segmentacji

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 98
Wyświetleń: 819

Wykład 2 Istota, procedury i kryteria segmentacji Segmentacja - jest to proces łączenia nabywców o tych samych potrzebach, preferencjach i wzorcach zachowań na rynku w homogeniczne grupy. Procedury segmentacyjne Procedura a priori polega na wcześniejszym doborze kryteriów segmentacyjnych. Ma szcz...

Wykład-analiza ekonomiczna

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 784

Wykład 3 Analiza ekonomiczna Weryfikacja POMYSŁÓW w oparciu o kryteria ekonomiczne. Szacunkowa ocena atrakcyjności oferty ( przewidywana wielkość sprzedaży, kosztów i oczekiwanych zysków). Opracowanie prototypów: Testowanie techniczne (zgodność projektu z przyjętym wzorcem pod względem parametr...

Strategie marketingowe a faza cyklu produktu

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 658

Wykład 4 Strategie marketingowe a faza cyklu produktu Strategia Produkt Wprowadzenie Oferowanie produktu podstawowego Wzrost Oferowanie nowych produktów Dojrzałość Różnicowanie marek Spadek Usuwanie słabych pozycji ceny Pokrycie kosztów Przenikanie rynku konfrontacja Obniżanie cen ...

Strategia marki rodzinnej

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2009

Wykład 5 Strategia marki rodzinnej : polega na transformacji marki, czyli wspólnym oznaczeniu wszystkich produktów jedną marką. Zastosowanie: Grupa produktów w miarę jednorodna (kupowane i konsumowane w taki sam sposób). W niektórych przypadkach występuje transformacja marki na nowe kategorie pr...

Cena jako element marketingu-mix

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1134

Wykład 6 Cena jako element marketingu-mix : Cena stanowi integralną część mieszanki marketingowej Ustalenie odpowiedniej ceny uzależnione jest od: Sprecyzowania rynku docelowego Charakteru produktu Stopnia powtarzalności produktu w stosunku do istniejących substytutów Cele strategii cen: Mak...

Przewodnictwo cenowe

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1302

Wykład 7 W zależności od tego czy przedsiębiorstwo opiera swoją strategię na konkurencji cenowej, czy niecenowej może stosować różne sposoby wyznaczania ceny. 1)Przewodnictwo cenowe - wiąże się z osiągnięciem pozycji lidera, narzucającego konkurentom taką cenę, przy której nie dojdzie do utraty n...

Etapy opracowywania programu promocyjnego w przedsiębiorstwie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

Wykład 8 Etapy opracowywania programu promocyjnego w przedsiębiorstwie Etapy: Sprecyzowanie celów promocji Wybór adresatów promocji Ustalenie budżetu promocyjnego Określenie kompozycji instrumentów promocji Ocena skuteczności programu Ad.1 Sprecyzowanie celów promocji Cele promocyjne powin...

Badania marketingowe - istota i rodzaje Istota badań marketingowych

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 924

Wykład 9 Badania marketingowe - istota i rodzaje Istota badań marketingowych Badania marketingowe polegają na systematycznym gromadzeniu i opracowywaniu informacji o rynku, przedsiębiorstwach, nabywcach i innych zmiennych otoczenia rynkowego, z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik badawczy...