Dr hab. inż. Zygmunt Wróbel - strona 5

Zabezpieczenia stabilizatorów - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Śląska
 • Dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
 • Analogowe układy elektroniczne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1092

ZABEZPIECZENIA STABILIZATORÓW W stabilizatorach stosuje się dwie grupy zabezpieczeń: Nadnapięciowe - służące do zabezpieczenia stabilizatora lub układu obciążającego przed pojawieniem się niepożądanego napięcia. Nadprądowe - służące do zabezpieczenia stabilizatora lub układu obciążającego przed pr...

Fototrystor - omówienie tematu

 • Politechnika Śląska
 • Dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
 • Analogowe układy elektroniczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

FOTOTYRYSTOR Fototyrystorem nazywamy tyrystor umieszczony w specjalnej obudowie, umożliwiającej oddziaływanie promieniowania świetlnego na jego przełączanie ze stanu blokowania do przewodzenia. a) b) Rys. 9.12. Symbole graficzne fototyrystora. I...

Konwenter prądu - omówienie tematu

 • Politechnika Śląska
 • Dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
 • Analogowe układy elektroniczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630

KONWERTER PRĄD - NAPIĘCIE Układ, który przetwarza sygnał prądowy na sygnał napięciowy jest nazywany konwerterem prąd - napięcie ( rys.10.17 ) Rys.10.17. Schemat konwertera prąd - napięcie. Na podstawie analizy pracy

Wzmacniacz sumujący - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Śląska
 • Dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
 • Analogowe układy elektroniczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

WZMACNIACZ SUMUJĄCY Za pomocą tego wzmacniacza łatwo można zrealizować dodawanie. Rys. 10.13. Schemat wzmacniacza sumującego. Korzystając z procedury analizy pracy wzmacniacza operacyjnego otrzymujemy: ; ; ; ...; ; ; ; (10.36) ;...

Wtórnik napięciowy

 • Politechnika Śląska
 • Dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
 • Analogowe układy elektroniczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

WTÓRNIK NAPIĘCIOWY Wtórnik napięciowy uzyskuje się we wzmacniaczu nieodwracającym przy zastosowaniu rezystora o nieskończonej wartości. Wartość rezystancji R powinna być równa wartości rezystancji źródła sygnału wejściowego. Taki układ charakteryzuje się bardzo dużą rezystancją wejściową i małą rez...

Diody stabilizacyjne - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Śląska
 • Dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
 • Analogowe układy elektroniczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693

DIODY STABILIZACYJNE (STABILITRONY) - DIODY ZENERA Diody Zenera to diody przeznaczone do stabilizacji lub ograniczenia napięcia. Diody stabilizacyjne pracują przy polaryzacji w kierunku zaporowym, charakteryzując niewielkimi zmianami napięcia pod wpływem dużych zmian prądu. Diody te stosuje się w u...

Fotodioda - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Śląska
 • Dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
 • Analogowe układy elektroniczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

FOTODIODA Fotodioda jest zbudowana podobnie jak zwykła dioda krzemowa. Różnica jest w obudowie, gdyż znajduje się tam soczewka płaska lub wypukła, umożliwiająca oświetlenie jednego z obszarów złącza. Fotodiody wykonuje się z krzemu lub arsenku galu. Fotodiodę można traktować jako

Wzmacniacz nieodwracający - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Śląska
 • Dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
 • Analogowe układy elektroniczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

WZMACNIACZ NIEODWRACAJĄCY Rys. 10.10. Schemat wzmacniacza nieodwracającego. Sygnał wejściowy jest podawany na wejście nieodwracające wzmacniacza operacyjnego. Według procedury: ; ; ; ; ; napięcie na wyjściu wynosi ; (10.28) n...