Dr hab. inż. Zygmunt Wróbel - strona 4

Tyrystor - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Śląska
 • Dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
 • Analogowe układy elektroniczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 651

TYRYSTOR Tyrystor jest to element półprzewodnikowy o strukturze czterowarstwowej typu n-p-n-p . Trzy wyprowadzone na zewnątrz końcówki są dołączone do trzech warstw półprzewodnika: anoda A do skrajnej warstwy p 1 ,

Układ o wspólnej bazie WB

 • Politechnika Śląska
 • Dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
 • Analogowe układy elektroniczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 742

UKŁAD O WSPÓLNEJ BAZIE WB Schemat wzmacniacza z tranzystorem bipolarnym w układzie o wspólnej bazie przedstawiony jest na rysunku 10.5. Ze względu na stabilność pracy i korzystne właściwości w zakresie wielkich częstotliwości był stosowany w początkach rozwoju układów tranzystorowych. Obecnie wykor...

Układ o wspólnym emiterze

 • Politechnika Śląska
 • Dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
 • Analogowe układy elektroniczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826

UKŁAD O WSPÓLNYM EMITERZE WE Jest najpowszechniej stosowaną konfiguracją tranzystora bipolarnego we wzmacniaczu małej częstotliwości ( rys.10.3 ). W tym układzie źródła stałych E C i E B służą do spolaryzowania złączy emiterowego i ko...

Układ o wspólnym kolektorze WC

 • Politechnika Śląska
 • Dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
 • Analogowe układy elektroniczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 980

UKŁAD O WSPÓLNYM KOLEKTORZE WC Schemat wzmacniacza pokazano na rysunku 10.4. Układ ten nazywamy również wtórnikiem emiterowym . Napięcie wejściowe jest doprowadzone między baz...

Wzmacniacz całkujący - integrator

 • Politechnika Śląska
 • Dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
 • Analogowe układy elektroniczne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1645

WZMACNIACZ CAŁKUJĄCY - INTEGRATOR Integrator otrzymuje się poprzez włączenie kondensatora C w obwód sprzężenia zwrotnego. ; ; ; ; ; ; ; Napięcie wyjściowe można wyznaczyć poprzez scałkowanie obu stron równania ; (10.38) U 0 - w...

Wzmacniacz odejmujący - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Śląska
 • Dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
 • Analogowe układy elektroniczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 994

WZMACNIACZ ODEJMUJĄCY Wzmacniacz odejmujący jest często zwany również różnicowym. Realizuje on odejmowanie napięć wejściowych w odpowiednim stosunku zależnym od wartości rezystorów znajdujących się w układzie. Schemat wzmacniacza odejmującego przedstawiony jest na rysunku 10.12. Analiza pracy wed...

Wzmacniacz odwracający - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Śląska
 • Dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
 • Analogowe układy elektroniczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 847

WZMACNIACZ ODWRACAJĄCY Rys.10.9. Schemat wzmacniacza odwracającego. Schemat wzmacniacza przedstawiono na rysunku 10.4. Postępując zgodnie z procedurą na schemacie zaznaczone są węzły A i B i prądy płynące w układzie. Prąd płynący przez rezystor R 1 jest równy prądowi płynącemu przez rezystor R 2 . ...

Wzmacniacz różniczkujący -omówienie zagadnienia

 • Politechnika Śląska
 • Dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
 • Analogowe układy elektroniczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 742

WZMACNIACZ RÓŻNICZKUJĄCY Wzmacniacz różniczkujący uzyskuje się przez zastąpienie rezystora, włączonego na wejściu odwracającego wzmacniacza operacyjnego, kondensatorem C ( rys 10.16 ). Rys. 10.16. Schemat wzmacniacza różniczkującego...

Wzmacniacze operacyjne - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Śląska
 • Dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
 • Analogowe układy elektroniczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 980

WZMACNIACZE OPERACYJNE. Wzmacniacze operacyjne stanowią największą grupę analogowych układów scalonych. Charakteryzują się następującymi właściwościami: bardzo dużym wzmocnieniem napięciowym (powyżej 1 V/V czyli 80dB), wzmacniają prąd stały , odwracają fazę sygnału wyjściowego w stosunku do sygn...

Złącze p-n -omówienie zagadnienia

 • Politechnika Śląska
 • Dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
 • Analogowe układy elektroniczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602

Złącze p-n Działanie większości elementów półprzewodnikowych opiera się na współdziałaniu złącza p-n i obszaru przelotowego (transportu), stanowiącego na ogół obszar półprzewodnika jednego rodzaju. Złącza umożliwiają wprowadzenie, odprowadzenie i sterowanie strumienia