Dr hab. inż. Krystyna Palewska

note /search

Diagram Jabłońskiego - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Spektroskopowe metody identyfikacji związków
Pobrań: 2268
Wyświetleń: 5964

Diagram Jabłońskiego (z zaznaczonymi procesami, które zachodzą) + 2. Podział luminescencji i przykłady albo reakcje Atomy i cząsteczki, a zwłaszcza cząsteczki wieloatomowe, po zaabsorbowaniu kwantu promieniowania i przejściu w stan wzbudzony, nie mogą pozostawać w nim zbyt długo, a nadmiar uzyskane...

Opracowanie do kolokwium

  • Politechnika Wrocławska
  • Spektroskopowe metody identyfikacji związków
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1295

1. Opisz wpływ oddziaływania foton-materia dla promieniowania gamma, X, UV, VIS, mikrofalowego.  2. Jak można wyznaczyć średni czas życia poziomu singletowego wzbudzonego?  3. Ciało doskonale czarne - opis, definicja, prawo Kirchoffa...

Luminescencja - ćwiczenia

  • Politechnika Wrocławska
  • Spektroskopia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1001

3. LUMINESCENCJA. WYZNACZENIE WYDAJNOŚCI KWANTOWYCH FLUORESCENCJI 1. Wprowadzenie Luminescencją nazywana jest kaŜda emisja promieniowania, która nie jest świeceniem ci...