Dr hab. inż. Jacek Jan Unold

note /search

Diagramy danych i testy systemu-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Inżynieria oprogramowania
Pobrań: 42
Wyświetleń: 721

Diagram przepływu danych (DFD - Data Flow Diagrams) ● Poziomy modelu w diagramie hierarchicznym: ○ Diagram kontekstowy przedstawiony jako jeden proces (bez identyfikatora) z przepływami od/do zewnętrznych terminatorów. ○ Diagram ...

Konserwacja oprogramowania-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Inżynieria oprogramowania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

Konserwacja oprogramowania - z punktu widzenia klienta jest to eksploatacja, z punktu widzenia producenta faza konserwacji Konserwacja oprogramowania to wprowadzanie modyfikacji. Klasy modyfikacji: Modyfikacje poprawiające (usuwają błędy z oprogramowania, poprawa błędów popełnionych w każdej fazie ...

Modele cyklu życia projektu-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Inżynieria oprogramowania
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

Modele cyklu życia projektu: ● Model kaskadowy: zakończenie etapu powoduje całkowite jego zamknięcie; dobry dla projektów krótkoterminowych, wbrew wszystkiemu istnieje możliwość weryfikacji etapu, aczkolwiek faktycznie nie ma elastyczności; modyfikujemy wtedy

Inżynieria oprograamowania-opracowane zagadnienia na egzamin

  • Politechnika Wrocławska
  • Inżynieria oprogramowania
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588

1 Wybrane definicje Projektu • Zarządzany zbiór zadań zmierzających do jednego celu, wykonywany przy określonych ograniczeniach • Rozdzielanie zasobów w ustalonych ramach czasowych oraz koordynowanie powiązanych wzajemnie zdarzeń w celu osiągnięcia wyznaczonego celu, przy jednoczesnym podejmowan...