Konserwacja oprogramowania-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konserwacja oprogramowania-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Konserwacja oprogramowania - z punktu widzenia klienta jest to eksploatacja, z punktu widzenia producenta faza konserwacji Konserwacja oprogramowania to wprowadzanie modyfikacji.
Klasy modyfikacji: Modyfikacje poprawiające (usuwają błędy z oprogramowania, poprawa błędów popełnionych w każdej fazie tworzenia oprogramowania) Modyfikacje ulepszające (poprawiają jakość oprogramowania poprzez poprawę wydajności funkcji, ergonomii interfejsu użytkownika, przejrzystości raportów) Modyfikacje dostosowujące (dostosowują oprogramowanie do zmian zachodzących w środowisku jego pracy (zmiany wymagań użytkownika, przepisów prawnych dotyczących dziedziny problemu, organizacyjne po stronie klienta, sprzętu i oprogramowania systemowego) Słownik Danych - DD (Data Dictionary) - repozytorium wszystkich terminów (składników modeli : wejść, wyjść, obiektów itd.) używanych w projekcie, w szczególności zawiera definicje wszystkich atrybutów użytych w opisach typów obiektów i relacji. Elementy składni: = składa się; + i; ( ) opcja; { } iteracja; [ ] wybranie jednej z wielu możliwości; | separator alternatyw w formule [ ];
* * początek/koniec komentarza; @ identyfikator (pole kluczowe Przykład: zamówienie = nazwa_klie + adres_klie + {towar}; płeć = {M|K} Bilansowanie modelu strukturalnego DFD, ERD, STD, Specyfikacja procesu, DD, modelują różne aspekty systemu. W celu zachowania spójności opisu i usunięcia błędów konieczne jest wzajemne zbilansowania wszystkich przekrojów projektu. DFD względem DD: - każdy przeplyw i każdy skłąd danych musi być w DD; - każdy element danych i każdy skłąd danych zdefiniowany w DD musi mieć miejsce na DFD. DFD względem specyfikacji procesów: - każdy proces musi być powiązany z DFD niżzego poziomu lub specyfikacją procesu, lub obie możliwości; - każda specyfikacja procesu jest powiązana z procesem najniższego poziomu; - wejścia w wyjścia muszą korelować ze sobą (na przykład przepływ wychodzący ze składu musi być interpretowany w specyfikacji jak instrukcja READ/GET, przepływ wychodzący jak WRITE/DISPALY) Specyfikacja procesu względem DFD i DD każde odwołanie do danych w specyfikacji musi spełniać reguły: - musi być dopasowane do nazwy przepływu albo składu danych, podwiązanego do opisywanego procesu; - jest terminem lokalnym zdefiniowanym wewnątrz tej specyfikacji; - jest komponentem dla przepływu albo składu danych podwiązanego do procesu;
DD względem DFD i specyfikacji procesów: - każde wejście do DD musi mieć odniesienie w specyfikacji lub innym wejściu do słownika danych

(…)

… występowania błędnych wykonań (liczba/godz) ; - średni czas między błędnymi wykonaniami; - dostępność. Miary niezawodności pozwalają oszacować koszty konserwacji! Niezawodność = Niezawodność początkowa * exp (-C * Liczba testów) Testy funkcjonalne : - system traktowany jako czarna skrzynka, która w nieznany sposób realizuje wymagane funkcje; - dane wejściowe dzielone są na klasy, w których działanie…
…;- funkcje systemu znajdujące się w poprzedniej wersji są istotniejsze niż nowo wprowadzone; - typowe sytuacje są ważniejsze niż wyjątki Testy strukturalne - zakładają znajomość sposobu implementacji testowanych funkcji Wybrane kryteria doboru danych wejściowych: - kryterium pokrycia wszystkich instrukcji (każda instrukcja wykonana co najmniej raz); - kryterium pokrycia instrukcji warunkowych (każdy warunek instrukcji warunkowej został co najmniej raz spełniony i raz niespełniony) Dobór danych wejściowych dla pętli: - tak, aby nie została wykonana żadna iteracja pętli (lub minimalna liczba); - tak, aby została wykonana maksymalna liczba iteracji; - tak, aby została wykonana przeciętna liczba iteracji …
… „wierzchołków” drzewa, zlecenie realizacji „wierzchołków” doświadczonym programistom, stosowanie technik programowania n-wersyjnego, szczególnie dokładne testowanie „wierzchołków” )
Testowanie - proces sprawdzania/oceny czy produkt lub jego część jest „dobra” Atestowanie (walidacja) - testowanie zgodności systemu z rzeczywistymi potrzebami użytkownika Weryfikacja - testowanie zgodności systemu z wymaganiami…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz