Dr hab. Grażyna Wałkuska

note /search

Zagadnienia na egzamin, sem II

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 595

1)Wpływ Nadmiernej Komunikacji na środowisko. 2)Efekt cieplarniany, Dziura ozonowa, Eutrofizacja, czynniki je powodujące...

Wykład - freony i halony, sem I

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1792

Freony i halony- budowa , cechy fizykochemiczne, zastosowanie. Wpływ freonów i halonów na powstanie dziury ozonowej. (CFC's - ang. chlorofluorocarbons) CCl2F2, zwanego freonem 12 oraz innych fluoropochodnych metanu i etanu. Związki wykorzystywane d...

Wykład - hałas i wibracje w środowisku, sem I

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

Hałas i wibracje w środowisku aktywność kory nadnerczej, zmiany i zaburzenia w przemianie węglowodanów, tłuszczów i białek, zmiany napięcia mięsni szkieletowych, wrażliwość receptorów, skurcze obwodowe naczyń krwionośnych, zmiany ciśnienia krwi, częstość akcji serca, - rozprzestrzenianie się

Wykład - hałas komunikacyjny, sem I

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504

Hałas komunikacyjny - jest to najpowszechniejszy i najbardziej uciążliwy żródło hałasu i wibracji, w środowisku zurbanizowanym Terenami o największej uciążliwości hałasu są: - autostrady i drogi szybkiego ruchu wraz z węzłami wielopoziomowymi, stwarzające poważną uciążliwość dla mieszkańców budynk...

Wykład - katastrofa przyrodnicza, sem I

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 910

Katastrofa przyrodnicza - to skoncentrowane w czasie i przestrzeni wydarzenia, podczas których giną ludzie (w skrajnych przypadkach nawet kilkaset tys osób), a straty materialne bywają ogromne. Niektóre z nich wykraczają poza ramy lokalne i obejmują swym oddziaływaniem cały glob. Niektóre z nich moż...

Wykład - konferencje i konwencje dotyczące ochrony przyrody, sem I

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 175
Wyświetleń: 882

Konferencje i konwencje oraz organizacje międzynarodowe dotyczące ochrony przyrody i środowiska oraz zdrowia Konwencja sztokholmska Narodów Zjednoczonych nt. ,,Człowiek i jego środowisko” - czerwiec 1972r. Uczestniczyło w niej 113 państw. Efekt- Deklaracja sztokholmska zawierająca: - 26 zasad ochr...

Wykład - MMT, sem I

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742

MMT ((CH3C5H4)Mn(CO)3, trikarbonylek (metylocyklopentadieno)manganowy - metaloorganiczny związek chemiczny z grupy kompleksów karbonylkowo-cyklopentadienylowych manganu, stosowany głównie jako środek przeciwstukowy do benzyny zamiast tetraetyloołowi...

Ochrona przyrody - opracowanie, sem I

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 511

Ochrona przyrody - ogół działań zmierzających do zachowania w niezmienionym lub optymalnym stanie przyrody ożywionej i nieożywionej, a także krajobrazu. Głównym celem ochrony przyrody jest utrzymanie stabilności ekosystemów i procesów ekol...

Wykład - ozon - definicja, sem I

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1323

OZON Co to jest ozon? Ozon to (O3), nietrwała odmiana alotropowa tlenu, rozkłada się samorzutnie w temperaturze pokojowej do O2 i ozonu. Ozon stratosferyczny powstaje w wyniku oddziaływania promieniowania ultrafioletowego Słońca na cząsteczki atmosferycznego tlenu. Jest też wytwarzany przez

Wykład - pustynnienie, sem I

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 756

PUSTYNNIENIE Jest procesem degradacji środowiska w klimacie suchym, przy rocznej sumie opadów od 100-300mm., zwłaszcza na obrzeżach istniejących pustyń. Czynniki wpływające na proces pustynnienia Naturalne -