Dr hab. Grażyna Śmigielska

note /search

Marketing usług

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1953

2. Organizacja non-profit - organizacja , która prowadząc swoją działalność skupia się na wspieraniu prywatnego lub publicznego dobra, nie kierując się osiągnięciem zysku . Najczęściej jest to stowarzyszenie - dobrowolne, trwałe i...

Cechy usług i cechy marketingu usług na przykładzie Alior banku

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych
Pobrań: 721
Wyświetleń: 6902

Cechy usług i cechy marketingu usług na przykładzie Alior Banku, stworzoną na potrzebę zaliczenia ćwiczeń u dr hab. Grażyny Śmigielskiej - ćw. marketing w handlu i usługach. Prezetacja składa się z 19 slajdów. Na slajdach tych opisane są natępu...

Cechy marketingu usług organizacji non profit – uniwersytet ekonomiczn...

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679

Proces przekazywania wiedzy ekonomicznej na poszczególnych wydziałach z różnych jej dziedzin (uczelnia podzielona na wydziały, wydziały na kierunki), znaczne zróżnicowanie oferty, ciągłe poszukiwanie nowych ofert dydaktycznych Celem jest dobre wykształcenie studentów, którzy staną się w przys...

Cechy marketingu usług organizacji non profit - prezentacja

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych
Pobrań: 175
Wyświetleń: 707

Organizacja non profit jest to organizacja, która prowadząc swoją działalność skupia się na wspieraniu prywatnego lub publicznego dobra, nie kierując się osiągnięciem zysku. Wszystkie środki finansowe organizacji są przeznaczane na realizację celów statutowych. ...