Dr hab. Elżbieta Szulc

note /search

Zmienna losowa typu skokowego

  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
  • Statystyka
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2191

                            >                                                                                                                                                                                                                                                                           ...

Statystyka opisowa - komplet wykładów

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Statystyka opisowa
Pobrań: 2100
Wyświetleń: 6993

...WYKŁAD 1. POCZĄTKI STATYSTYKI, PODSTAWY METODOLOGICZNE: - Termin „statystyka” pochodzi od łacińskiego słowa status, czyli państwo. Pierwotnie oznaczał zbiór szeroko ujmowanych wiadomości o państwie (G.Achenwall, 1719 – 1772). - Wyniki opisu liczbowego zwykle ujmowano w postaci zestawień tab...