Dr Ewa Tłuczek-Tadla

note /search

Antypedagogika - Wychowanie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Pedagogika
Pobrań: 567
Wyświetleń: 1918

Antypedagogika redukcja wychowania Hinde proponuje całkowitą rezygnacje z roszczeń pedagogów. (wychowanie nie jest konieczne) TEZY: Antypedagogika zabrania: Nastawienia by innych wychowywać, kształtować, zmieniać, które staje się swoist...

Pedagogika postmodernizmu

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Pedagogika
Pobrań: 805
Wyświetleń: 3038

Pedagogika postmodernizmu (ponowoczesności) - całościowy stan współczesnej kultury i cywilizacji uwzględniający codzienne zachowania ludzi dominujące wzory myślenia i postępowania, sztuka, polityka, religia Istotą tych przemian było postawienie jednostkowego człowieka ponad wszelką tradycję, ponad...

Pedagogika pozytywistyczna

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Pedagogika
Pobrań: 910
Wyświetleń: 3514

Pedagogika pozytywistyczna Pojęcie „pozytywizm” jest pojęciem wieloznacznym. - w filozofii oznacza dążenie do stworzenia programu naukowej filozofii i naukowego światopoglądu Istotą tej orientacji pozytywistycznej w pedagogice jest dążenie do wytwarzania wiedzy pewnej o rzeczywistości edukacyjnej...

Pedagogika krytyczna

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Pedagogika
Pobrań: 847
Wyświetleń: 2625

Pedagogika krytyczna dąży do konstruowania wyjaśnień - poddaje obserwacji procesy edukacyjne rozgrywające się w społeczeństwie, szczególnie sytuacje konfliktów wokół edukacji - szuka mechanizmów dominacji, zniewolenia, przemocy wpisanych w funkcjonowanie instytucji edukacyjnych - demaskuje, ujawn...

Psychologizm i socjologizm pedagogiczny

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Pedagogika
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2681

Zjawisko psychologizmu pedagogicznego - pojęcie to powstało i jest stosowane jako epitet oznaczający mało racjonalne zainteresowanie psychologią jako nauką wytwarzającą najbardziej podstawową i ważną i pożądaną wiedzę o człowieku, które później może...

Rodzaje obserwacji w pedagogice-opracowanie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Pedagogika
Pobrań: 119
Wyświetleń: 462

Rodzaje obserwacji w pedagogice: Systematyczna - Niesystematyczna Krótkotrwała - Długotrwała Uczestnicząca - Nieuczestnicząca W warunkach naturalnych - W sztucznych warunkach Jawna - Ukryta ...