Dr Ewa Barańska

note /search

Wejściówka - barwienie bakterii Gram

 • Politechnika Gdańska
 • Mikrobiologia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2415

proste pozytywne- zabarwienie kom mikroorg w formie utrwalonej,zastos jednegoBarwnika.Tło  pozostaje bezbarw. głównie zasadowe barwniki anilinowe(błękit metylenowy,fuksyna  zasadowa,fiolet krystal,goryczkowy,metylowy) Zasad barwniki wykazują silne powinowactwo do  kwaśnej cytoplazmy wewnątrzkom m...

Pożywki i podłoża mikrobiologiczne

 • Politechnika Gdańska
 • Mikrobiologia
Pobrań: 840
Wyświetleń: 4032

Pożywki i podłoża mikrobiologiczne Podstawowe cechy pożywek: •  łatwo  dostępne   źródła  pierwiastków  biogennych  (C,N,O,H,S,P),  mikroelementów   i   substancji  wzrostowych • odpowiednie pH (dla bakterii 7.2-7.4, dla grzybów 5.5-6.5) •  izotoniczne  –  utrzymujące   

Wejściówka - antybiotyki

 • Politechnika Gdańska
 • Mikrobiologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 931

Ściana kom :β-laktamy,glikopeptydy,apmialina.  Rybosomy; blok syntezy białek,3OS rec aminoglikozydów,  5OS receptor linkozamidów.  mRNa -rec dla rifampicyny. DNA - rec dla chinolonów (gyraza). Sulfonamidy - działają bakteriostat,szerokie spe...

Wejściówka - bakteriofagi

 • Politechnika Gdańska
 • Mikrobiologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 980

bakteriofagi- wirusy infek tylko bakt, profag(prowirus)- wirus nie powod śmierci kom lecz włącz w  obręb kom DNA Transdukcja og- przeniesienie jakiegokolwiek odcinka DNA gosp do kom biorcy przez cząstke  bakteriofag. Lizaty fag mogą skł się ...

Wejścóiwka - miano bakterii

 • Politechnika Gdańska
 • Mikrobiologia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1379

Krzywa wzrostu- każda bak w zal od szczepu rośnie w róznym czasie,zal to od ich  podziału(regener) I-f.przystosowania,II-logarytmicznego wzrostu,III-stacjonarna . MIANO - liczba żywych kom obecnych w 1ml badanej hodowli, zakładając ze poj kolonia  powstaje z jednej kom bakteryjnej.    N=n/(RxV)  ...

Wejściówka - pożywki i metody sterylizacji

 • Politechnika Gdańska
 • Mikrobiologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1071

LB/LA -bogata do hodowli bak.Zaw rozp w wodzie ekstrakt z drożdży, tryptonu, NaCl.Zaw  nieznędne skł wzrostu. Jako stała po dodaniu czynnika żel.  Chapmana - wybiór-różnic, do hodowli gronkowców. Zaw bulion, pepton,NaCl. Wyk się fakt ze  gron ...