Dr Elżbieta Gawrońska - strona 21

Typy zmiennoprzecinkowe-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 273

Typy zmiennoprzecinkowe, typ void typy zmiennoprzecinkowe: float - jedno słowo double - dwa słowa long double - trzy lub cztery słowa wymienione typy róz˙nia˛ sie˛ od siebie precyzja˛ i zakresem void to typ pusty okres´laja˛cy typ nieznany (dla wskaz´ników) lub brak zwrotu warto´sci przez funkcj˛e ...

Ulepszenia algorytmów-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 364

Ulepszenia algorytmów Czas jest kluczowym czynnikiem prawie wsz˛edzie tam, gdzie u˙zywa si˛e komputerów. Istnieje wiele sposobów poprawiania czasu wykonania danego algorytmu: kompilatory optymalizuja˛ce transformacje programów - modyfikowanie p...

Wyrażenie warunkowe operator sizeof-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 252

Wyrażenie warunkowe operator sizeof (warunek) ? warto´s´c_1 : warto´s´c_2 przyjmuje warto´s´c_1 gdy warunek jest spełniony przyjmuje warto´s´c_2 gdy warunek jest niespełniony operator sizeof zwraca rozmiar w bajtach badanego obiektu mo˙ze by´c u˙zywany: sizeof(nazwa_typu) sizeof(nazwa_obiektu) ...

Wywołanie funkcji I-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

Wywołanie funkcj i I funkcja: void fun (int, double); mo˙ze by´c wywołana (u˙zyta): fun(10, 12.99); lub: int a = 10; double x = 12.99; fun(a, x); 10 i 12.99 oraz a i x to argumenty aktualne czyli parametry wywołania funkcji ...

Zasady dla cin-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Zasady dla cin białe znaki sa˛ ignorowane liczby wczytywane w systemie dziesi˛etnym nie wolno umieszczac´ spacji pomie˛dzy znakiem liczby a jej wartos´cia˛, ba˛dz´ mie˛dzy cze˛s´cia˛ całkowita˛ a ułamkowa˛ wczytywanie tekstów jest ko´nczone po napo...

Biblioteka wejścia wyjścia III-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 259

Biblioteka wejścia wyjścia III przykład: 1 int main ( ) 2 { 3 double a ; 4 do { 5 cout 0: " a ; 7 if ( ! cin ) 8 { 9 cin . clear ( ) ; 10 cin . ignore ( 1 0 0 0 , '\n' ) ; 11 } 12 13 } while ( a ...

Biblioteka wejścia wyjścia IV-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 245

Biblioteka wejścia wyjścia IV uodpornienie programu na bł˛edy, je´sli zamiast liczby u˙zytkownik poda inny znak przykład: 1 while ( ( cin liczba ) . fail ( ) ) { 2 cin . clear ( ) ; 3 cin . ignore ( INT_MAX , '\n' ) ; 4 cerr ...

Biblioteka wejścia wyjścia XII-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 266

Biblioteka wejścia wyjścia XII przykład: 1 ofstream pl ; 23 pl . open ( "ala.txt" , ios : : app ) ; 45 pl str ; 15 cout ...

Ciało struktury II-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 350

Ciało struktury II Składniki struktury SAuto 1 struct SAuto 2 { 3 string nazwa ; 4 string kolor ; 5 unsigned int liczba_drzwi ; 6 unsigned int rok_produkcji ; 7 unsigned int naped ; 8 unsigned int moc_silnika ; 9 float pojemnosc ; 10 float osiagi ; 11 string rodzaj_klimatyzacji ; 12 } ; ...