Dr Elżbieta Gawrońska - strona 22

Definicja funkcji wyświetlającej auto-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 126

Definicja funkcji wyświetlającej auto pokazuja˛cej wartos´ci składowych struktury SAuto przykładowy kod ´zródłowy: 1 void pokaz_auto ( const SAuto & samochod ) 2 { 3 cout ...

Definicja funkcji wyświetlającej komis-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 266

Definicja funkcji wyświetlającej komis pokazuja˛cej wartos´ci składowych struktury SKomis przykładowy kod ´zródłowy: 1 void pokaz_komis ( const SKomis & komis ) 2 { 3 cout ...

Definicja nowego typu I-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 294

Definicja nowego typu I wyliczeniowego przykładowy kod ´zródłowy: 1 enum r_silnika { diesel , benzyna } ; 2 enum r_modelu { Qashqai , Almera , Primera , Terrano , Patrol } ; 3 enum r_napedu { dwa_kola , cztery_kola } ; strukturalnego opisuja˛cego silnik przykładowy kod ´zródłowy: 1 struct SSilnik {...

Definicja nowego typu strukturalnego II-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 308

Definicja nowego typu strukturalnego II opisuja˛cego auto przykładowy kod ´zródłowy: 1 struct SAuto { 2 r_napedu naped ; 3 int rok_prod ; 4 r_modelu model ; 5 string kolor ; 6 SSilnik silnik ; 7 } ; opisuja˛cego komis samochodowy przykładowy kod ´zródłowy: 1 struct SKomis { 2 int l_egz ; 3 string a...

Inicjalizacja tablic liczbowych-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

Inicjalizacja tablic liczbowych inicjalizacja poszczególnych elementów tablicy odbywa si˛e: int tab[4] = {war1, war2, war3, war4 }; int tab[4] = {war1, war2 }; int tab[] = {war1, war2, war3, war4, war5 }; podczas inicjalizacji sprawdzany jes...

Inne dyrektywy-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Inne dyrektywy #undef nazwa - odwołanie makrodefinicji nazwa #error tekst - powoduje przerwanie kompilacji w danym miejscu i wypisanie komunikatu o bł˛edzie o tre´sci tekst #pragma komenda - dyrektywa zale˙zna od implementacji, powoduje uruc...

Kompilacja warunkowa I-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Kompilacja warunkowa I dyrektywy kompilacji warunkowej: #ifdef nazwa // warunek, który jest spełniony // je˙zeli wcze´sniej została zdefiniowana // "nazwa" (instrukcj ˛ a #define nazwa) // kod programu, który zostanie doł ˛ ...

Kompilacja warunkowa II-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

Kompilacja warunkowa II mo˙zliwa jest równie˙z posta´c: #ifdef nazwa // warunek, który jest spełniony // je˙zeli wcze´sniej została zdefiniowana // "nazwa" (instrukcj ˛ a #define nazwa) // kod programu, który zostanie doł ˛ aczony do programu, // je˙zeli warunek był spełniony #else // kod...

Kompilator C++-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

Kompilator C++ kompilator ( g++ ) wspieraja˛cy standard je˛zyka C++ wykorzystywany na zaj˛eciach laboratoryjnych: g++ -Wall -pedantic -g -o nazwa nazwa.cpp debugger ( gdb ) sprawdzanie wycieków pami˛eci ( valgrind ) ...

Odwołanie do składnika struktury I-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 280

Odwołanie do składnika struktury I składnikiem struktury mo˙ze by´c tak˙ze zmienna typu strukturalnego struct SSilnik{ float pojemnosc; int mom_obrotowy; }; struct SAuto{ int l_drzwi, rok_prod; char nazwa[64]; SSilnik silnik; }; dla zmiennej typu SAuto odwołanie do pojemno´sci silnika: SAuto