Dr Cezary Woźniak - strona 2

Grupa D - test

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 868

D Opłaty drogowe mogą być pobierane za: Parkowanie przy drodze publicznej, (tak ale tylko w strefie płatnego parkowania art. 13 ust.1 pkt.1) Przejazd droga publiczną (tak ale pojazdów nienormatywnych art. 13 ust. 1 pkt. 2) Za...

Grupa E - test

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 945

E 1. Zarządca drogi: Sprawuje funkcję właścicielskie gruntami w pasie drogowym 2. osoba odmawiająca zapłacenia należności za przewóz: Może być usunięta ze środka transportowego 3. Dokumentem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do wykonywania działalności gospodarczej w ...

Inne formy przekazywania pasa drogowego - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

INNE FORMY PRZEKAZYWANIA PASA DROGOWEGO Ustawa o drogach publicznych w art. 22 umożliwia inny sposób lokowania obiektów w pasie drogowym, a mianowicie zarząd drogi, sprawujący trwały zarząd nad gruntami w pasie drogowym może je oddawać innym podmiotom gospodarczym w dzierżawę, najem, albo je użycza...

Kryteria kwalifikujące przewóz towarów - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 350

Kryteria kwalifikujące przewóz towarów jako przewóz na potrzeby własne Od wielu osób słyszałem, że jeśli nieodpłatnie przewożę jakiś towar to jeśli prowadzę działalność gospodarczą w której uboczną rolę odgrywa świadczenia usług transportowych to jest to przewóz na potrzeby własne i jeśli będzie to...

Likwidacja przesyłki przez przewoźnika - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 756

Likwidacja przesyłki przez przewoźnika W przypadku gdy odbiorca odmówi odebrania przesyłki bądź będzie to niemożliwe z innego powodu przewoźnik powinien niezwłocznie powiadomić nadawcę. Ten zaś ma obowiązek nadesłać przewoźnikowi wskazówki, co do dalszych losów przesyłki. Kiedy przewoźnik nie otrzy...

List przewozowy - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 924

List przewozowy List przewozowy w świetle doktryny stanowi dokument konkretyzujący warunki umowy o przewóz w sposób dostępny dla wszystkich podmiotów uczestniczących w przewozie przesyłki tj. nadawcy, przewoźnika (lub przewoźników) oraz od...

Niezarobkowy międzynarodowy przewóz drogowy - omowienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 413

Niezarobkowy międzynarodowy przewóz drogowy Mam pytanie dopiero zaczynam można tak powiedzieć w branży transportowej i dotychczas zajmowałem się tylko i wyłącznie przewozem krajowym, prowadząc drugą firmę zajmującą się wytwarzaniem artykułów papierowych. Ostatnio zaszła dla mnie potrzeba dokonywani...

Obowiązki przewoźnika w zakresie zatrudniania kierowców

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

Obowiązki przewoźnika w zakresie zatrudniania kierowców wynikające z ustawy o transporcie drogowym Oprócz podstawowych obowiązków ciążących na pracodawcy, ustawodawca nałożył na przewoźnika szereg obowiązków w ustawie o transporcie drogowym. W pierwszym rzędzie na przewoźniku ciąży obowiązek kierow...

Obowiązki spedytora - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1295

Obowiązki spedytora Przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem( art. 794 § 1 kc). prz...

Odebranie licencji na wykonywanie transportu drogowego

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 847

Odebranie licencji na wykonywanie transportu drogowego Licencja uprawniająca do wykonywania transportu drogowego może zostać cofnięta. Decyzję w tej sprawie wydaje ten sam organ, który udzielił licencji. Ustawa o transporcie drogowym prz...