Niezarobkowy międzynarodowy przewóz drogowy - omowienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Niezarobkowy międzynarodowy przewóz drogowy - omowienie - strona 1 Niezarobkowy międzynarodowy przewóz drogowy - omowienie - strona 2 Niezarobkowy międzynarodowy przewóz drogowy - omowienie - strona 3

Fragment notatki:

Niezarobkowy międzynarodowy przewóz drogowy
Mam pytanie dopiero zaczynam można tak powiedzieć w branży transportowej i dotychczas zajmowałem się tylko i wyłącznie przewozem krajowym, prowadząc drugą firmę zajmującą się wytwarzaniem artykułów papierowych. Ostatnio zaszła dla mnie potrzeba dokonywania przewozu międzynarodowego, ale niezarobkowego. Więc stąd moje pytanie. Jakie są wymogi wydawania zezwoleń i zaświadczeń na wykonywanie niezarobkowego międzynarodowego przewozu drogowego? Wydawanie odpowiednich zezwoleń i zaświadczeń w niezarobkowym międzynarodowym przewozie drogowym, wykonywanym z przekroczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Komunikacie Ministerstwa Infrastruktury Nr 26/2001 w sprawie warunków wydawania zezwoleń zagranicznych na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób i rzeczy w 2002 r. (treść komunikatu dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury: www.botm.gov.pl). W tym miejscu należy dodać, że zaświadczenia które wydawane są na międzynarodowy niezarobkowy przewóz drogowy uprawniają nie tylko do wykonywania tego przewozu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, ale również do wykonywania tego przewozu na terytorium Polski, zgodnie oczywiście z rodzajem przewozów określonych w zaświadczeniu. Pobór takich zezwoleń/zaświadczeń wydawanych na podstawie umów międzynarodowych może mieć miejsce po zarejestrowaniu przedsiębiorcy w rejestrze Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego (dalej jako - BOTM - Warszawa, ul. Grójecka 17), które prowadzi rejestr pojazdów i przedsiębiorstw wykonujących niezarobkowy międzynarodowy przewóz drogowy. W celu wpisu do rejestru przedsiębiorca powinien dostarczyć następujące dokumenty: - zaświadczenie wydane na podstawie art. 33 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125 poz. 1371) przez starostę właściwego dla siedziby przedsiębiorcy, potwierdzające zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, - dowody rejestracyjne pojazdów samochodowych (w przypadku pojazdu nie będącego własnością przedsiębiorcy - również dokument potwierdzający prawo dysponowania pojazdem), - kserokopie decyzji udzielenia numeru identyfikacji podatkowej NIP i REGON. Wyżej wymienione dokumenty powinny być przedstawione w oryginale lub w formie kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez urząd właściwy do wydania dokumentu, jeżeli dokumenty będą przesyłane pocztą lub w oryginałach wraz z kserokopiami. W razie osobistego stawiennictwa w BOTM, wówczas poświadczenia za zgodność może dokonać uprawniony pracownik BOTM. Zezwolenia i zaświadczenia będą wydawane tylko na podstawie aktualnych dokumentów. Dokumenty powinny być aktualne z datą do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku do BOTM. W przypadku jakichkolwiek zmian danych, które są przedmiotem zaświadczenia, o którym mowa wyżej, przewoźnik ma obowiązek w ciągu 14 dni od dnia ich powstania, zgłosić je pisemnie organowi wydającemu zaświadczenie. Jeżeli zmiany te obejmują dane zawarte w zaświadczeniu, przewoźnik zobowiązany jest do ubiegania się o wydanie nowego zaświadczenia Zaświadczenia wydawane są przedsiębiorcom wykonującym przewozy na potrzeby własne pojazdami samochodowymi przewożącymi rzeczy do lub przez terytorium Belgii, Holandii, Niemiec, Szwecji, Litwy oraz do Estonii. ... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz