Dr Arkadiusz Bereza

Postępowanie Administracyjne - Weryfikacja decyzji

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Arkadiusz Bereza
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 3199

Wymienione i poparte odpowiednimi artykułami kodeksowymi zostały zasady postępowania administracyjnego. Wyjaśniona została zasada dwuinstancyjności postępowania oraz pozainstancyjnej weryfikacji decyzji. W notatce wyszczególnione zostały ...

Historia administracji dr Bereza WSHE Zasmość

  • dr Arkadiusz Bereza
  • Historia administracji
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2065

Księstwo Warszawskie. Działania militarne francusko- rosyjskie zakończyły się w czerwcu 1807r. bitwą pod Frydlandem. Konsekwencja było zawarcie pokoju w Tylży 7- 9 lipca 1807r. Na mocy jego postanowień zostało utworzone z drugiego i trzeciego zaboru pruskiego Księstwo Warszawskie. Na czele Księs...