Dr Antoni Korowicki - strona 6

Elementy kartografii w geografii turystycznej - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 63
Wyświetleń: 532

Elementy kartografii w geografii turystycznej Mapa geograficzna *to uogólniony obraz powierzchni Ziemi lub jej fragment, przeniesiony na płaszczyznę przy pomocy określonego matematycznie odwzorowania, w podziałce i przy użyciu odpowiednich z...

Elementy oceny walorów turystycznych - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

Elementy oceny walorów turystycznych Chłonność turystyczna - to maksymalna liczba uczestników rt, którzy mogą równocześnie przebywać na danym obszarze, nie powodując dewastacji i degradacji środowiska naturalnego a tym samym pogorszenia warunków wypoczynku Pojemność turystyczna - „liczba osób, kt...

Formy leczenia uzdrowiskowego - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

Formy leczenia uzdrowiskowego Rehabilitacja poszpitalna Leczenie chorób przewlekłych Profilaktyka lecznicza Reżim leczniczy w uzdrowisku Reżim ogólnouzdrowiskowy - reguluje życie miejscowości (np. określony czas pracy placówek usługowych, sprawy porządkowo-administracyjne itp.) Reżim zakładu ...

Geneza jezior w Polsce - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 0
Wyświetleń: 770

Geneza jezior w Polsce *Misy jeziorne powstały w różny sposób *Znaczna część (ok. 90% ogólnej liczby jezior) ma charakter polodowcowy -morenowe (Mamry) -rynnowe (Hańcza) -wytopiskowe, sandrowe -cyrkowe (w Tatrach) U wybrzeży Bałtyku wytworzyły się dwa typy jezior: *nadbrzeżne (przybrzeżne) ...

Geografia turystyczna w strukturze - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1232

Geografia turystyczna w strukturze Zróżnicowanie podejść geograficznych Geografia turyzmu Geografia turystyki Geografia turystyczna Geografia turyzmu - (A. Kowalczyk) „Geografia turyzmu jest najczęściej definiowana jako dyscyplina ge...

Geografia turystyki a inne nauki - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 14
Wyświetleń: 882

Geografia turystyki a inne nauki Powiązania geografii turystyki z innymi naukami -ekonomicznymi -przyrodniczymi -społecznymi -technicznymi -medycznymi Główne koncepcje badawcze Zakres studiów nad turystyką ujawnia znaczną różnorodność spojrzeń na to zjawisko, a tym samym wielkość kwestii i p...

Haczów - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 0
Wyświetleń: 693

Haczów *W Haczowie znajduje się drewniany gotycki kościół o konstrukcji zrębowej, zbudowany pod koniec XIV wieku Blizne Kościoły pokoju -w Świdnicy i Jaworze (dolnośląskie) są największymi drewnianymi budowlami o funkcjach religijnych w Europie Park Mużakowski *jest największym i najsłynniejs...

Hierarchia jednostek przestrzennych - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

Hierarchia jednostek przestrzennych w badaniach geografii turystyki Przestrzeń turystyczna - „jest to część przestrzeni geograficznej i społeczno-ekonomicznej w której zachodzą zjawiska turystyczne” ; „taki rodzaj przestrzeni ekon...

Jezioro w Polsce - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

jezioro w Polsce - Hańcza *Hańcza - jezioro położone na Pojezierzu Wschodniosuwalskim *Głębokość - 106,1m *Jezioro rynnowe polodowcowe o niskiej trofii (oligo-mezotroficzne) *Liczne gł...