Dr Antoni Korowicki - strona 5

Region B - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 882

Region B - są to regiony o bogatych niekiedy tradycjach plastyki ludowej i twórczości ludowej, po okresie zaniku wtórnie ożywione (np. Opolszczyzna, Kaszuby, Bory Tucholskie) Region C - są to regiony gdzie miejscowe tradycje ludowe zanikły, cechujące się funkcjonowaniem różnych wątków kulturowych,...

Region turystyczny - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

REGION TURYSTYCZNY Tereny gdzie nasilenie występowania cechy zagospodarowania turystycznego i intensywności ruchu było większe niż średnie w danym typie krajobrazu naturalnego (Milewska M.I, 1963) KRYTERIA DELIMITACJI (WYDZIELENIE...

Reginalizacja turystyczna Polski - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1155

REGIONALIZACJA TURYSTYCZNA POLSKI a) Wybrzeże Pobrzeże Szczecińskie Pobrzeże Koszalińskie Pobrzeże Gdańskie b) Pojezierze Pomorskie Pojezierze Drawskie Pojezierze Kaszubskie Bory Tucholskie c) Pojezierze Mazurskie Pojezierze Brodnickie Pojezierze Iławskie Pojezierze Olsztyńskie Pojezierze ...

Sezonowość turystyczna - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 567

SEZONOWOŚĆ TURYSTYCZNA a) ogólnorekreacyjny W polskich warunkach klimatycznych trwa przeciętnie od połowy kwietnia do końca października Pokrywa się on mniej więcej z długością okresu wegetacyjnego (średnia dobowa temperatura powietrza ...

Skanseny w Polsce - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 868

Skanseny w Polsce Rys historyczny- nowy prąd kulturowy - tworzenie muzeów na wolnym powietrzu Ciechocinek - Podlaskie, Muzeum Rolnictwa im Krzysztofa Kluka Chorzów - Śląskie, Górnośląski park Etnograficzny Jurgów - Małopolskie, Skansen Tokarnia - Świętokrzystkie , Muzeum Wsi Kieleckiej Kluki ...

Teoria geografi i turystyki - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 707

TEORIA GEOGRAFII TURYSTYKI a) Przedmiot geografii turystyki Analiza form i relacji przestrzennych zjawisk turystycznych oraz związanych z nimi procesów oddziałujących na przestrzeń (Wg. J.Wraszyńska, A. Jackowski, 1978) b) Cel badawczy geografii turystyki Jest stworzenie podstaw teoretycznych do p...

Zagospodarowanie turystyczne - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 980

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE Wynik działalności człowieka mającej na celu przystosowanie przestrzeni na potrzeby ruchu turystycznego. DOSTĘPNOŚĆ TURYSTYCZNA Możliwość dojazdu środkami komunikacji do celu podjętej podróży, a także system połączeń komunikacyjnych, szlaków i wyciągów turystycznych um...

Algorytm metody - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

Algorytm metody: Określenie zadania Wskazanie cech środowiska geograficznego poddanych ocenie Opracowanie skal ocen dla każdej wskazanej cechy „Cząstkowa” ocena poszczególnych cech Ocena ogólna (zintegrowana) Analiza ocen Zalety metody: -umożliwia dokonanie podziału zbiorowości na podstawie...

Charakterystyczne miejsca parku - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 14
Wyświetleń: 504

Charakterystyczne miejsca parku *Jezioro Hańcza *Głazowisko Łopuchowskie *Głazowisko Barchanowo *Wiszące torfowisko znajdujące się nad zachodnim brzegiem jeziora Jaczno Głazowisko Barchanowo nad Czarną Hańczą *Rezerwat, położony na południe od jeziora Hańcza w dolinie Czarnej Hańczy - to frag...

Czynniki naturalne krajobrazu w strefie nadmorskiej - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

Czynniki naturalne krajobrazu w strefie nadmorskiej *Klasyfikacja typologiczna krajobrazu *Typy krajobrazów naturalnych *Wody lecznicze i geotermalne *Przydatność rolnicza gleb *Regiony fizycznogeograficzne *Sień rzeczna *Batymetria i hipso...