Dr Anna Golec - strona 3

Bilans i rachunek zysków i strat - definicje

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Golec
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1330

Golec. Notatka składa się z 2 stron. Bilans - sprawozdanie zawierające informacje o stanie majątku i kapitałów oraz sytuacji materialnej przedsiębiorstwa Rachunek zysków i strat - prezentuje informacje o dokonaniach jednostki i jej rentowności. Cash flow - pokazuje sytuację pieniężną przedsiębiors...

Finansowanie przedsiębiorstwa i jego źródła

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Golec
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 112
Wyświetleń: 672

Golec. Notatka składa się z 3 stron. Stopa % (r ) zależy : W przypadku kapitalizacji od możliwości ulokowania śr. (najwyzsza) W przypadku dyskontowania od poziomu utraconych korzyści (najwyzsza) Stopa % może być różna dla różnych osób ze względu na odmienne preferencje inw. Stopa % musi być zgodna...

Maksymalizacja wartości firmy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Golec
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 49
Wyświetleń: 672

Golec. Notatka składa się z 2 stron. Maksymalizacja wartości firmy: Wzrost cen akcji; Poszukiwanie dochodowych projektów inwestycyjnych (rentowność); Ograniczanie ryzyka; Zachowanie płynności; Powiększenie udziału w rynku; Racjonalizacja kosztów; Kształtowanie pozytywnego wizerunku Maksymali...

Pojęcie finansów przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Golec
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1379

Golec. Notatka składa się z 1 strony. Finanse przedsiębiorstw - nauka o pozyskiwaniu i kierunku wydatkowania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie oraz narzędziach wspomagających te procesy. Czym będę się zajmować, czego będzie mi potrzeba do tej działalności i czy to się opłaci? Skąd wezmę na...

Rynki obrotu instrumentami finansowymi

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Golec
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679

Golec. Notatka składa się z 5 stron. Rynki obrotu instrumentami finansowymi: Rynki regulowane: Rynek giełdowy (GPW); Rynek pozagiełdowy (CeTO); Rynki nieregulowane (ASO NC, AIM) - działa jak giełda, ale giełdą nie jest, KNF tam nie ma. Procedura IPO Decyzja właścicieli o wejściu na GPW przeks...

Cykle w przedsiębiorstwie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Golec
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 63
Wyświetleń: 742

Golec. Notatka składa się z 2 stron. Cykle w przedsiębiorstwie Cykl operacyjny przedsiębiorstwa - czas jaki upływa od zakupu materiałów do produkcji do momentu uzyskania zapłaty za wyrób gotowy wyprodukowany z tych materiałów: Cykl konwersji zapasów - czas jaki upływa od zakupu materiałów do produ...

Definicje i cechy inwestycji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Golec
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1288

Golec. Notatka składa się z 1 strony. Definicje inwestycji: Bieżące wyrzeczenie się konsumpcji w celu osiągnięcia przyszłych korzyści; Zespół decyzji znacznych kwot kapitałowych o długoterminowych skutkach i tylko w niewielkich stopniach odwracalności; Skoncentrowane w czasie nakłady z myślą o p...

Dywidenda piniężna i jej rodzaje

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Golec
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 56
Wyświetleń: 602

Golec. Notatka składa się z 1 strony. Dywidenda (lac. Dividendum - rzecz do podziału)- część zysku netto (po opodatkowaniu podatkiem dochodowym) spółki kapitałowej przeznaczona do podziału pomiędzy udziałowców lub akcjonariuszy Polityki dywidendy - decyzje rozstrzygające o tym, ile wygenerowanego ...

Ekonomiczno-prawne aspekty fuzji i przejęć

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Golec
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 70
Wyświetleń: 574

Golec. Notatka składa się z 3 stron. Ekonomiczno-prawne aspekty fuzji i przejęć Co powinnam wiedzieć ? Czym jest rynek kontr koncepcji Jakie mamy formy Polskiej korporacji Jakie sa główne motywy Polskiego przeds Jak przeb proces Pol przeds Jak przeds może

Rachunek kosztów zamiennych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Golec
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 42
Wyświetleń: 735

Golec. Notatka składa się z 1 strony. Rachunkowość zarządcza - rachunek kosztów zamiennych: +przychody ze sprzedaży -koszty zmienne =marża brutto -koszty stałe =EBIT Rach...