Dr Anna Golec

note /search

Maksymalizacja wartości firmy - Finanse przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Gdański
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1225

Golec. Notatka składa się z 2 stron. Maksymalizacja wartości firmy: Wzrost cen akcji; Poszukiwanie dochodowych projektów inwestycyjnych (rentowność); Ograniczanie ryzyka; Zachowanie płynności; Powiększenie udziału w rynku; Racjonalizacja kosztów; Kształtowanie pozytywnego wizerunku Maksymali...

Pojecie finansów

 • Uniwersytet Gdański
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1750

Golec. Notatka składa się z 1 strony. Finanse przedsiębiorstw - nauka o pozyskiwaniu i kierunku wydatkowania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie oraz narzędziach wspomagających te procesy. Czym będę się zajmować, czego będzie mi potrzeba do tej działalności i czy to się opłaci? Skąd wezmę na...

Rynki obrotu instrumentami finansowymi - Rynki regulowane

 • Uniwersytet Gdański
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1085

Golec. Notatka składa się z 5 stron. Rynki obrotu instrumentami finansowymi: Rynki regulowane: Rynek giełdowy (GPW); Rynek pozagiełdowy (CeTO); Rynki nieregulowane (ASO NC, AIM) - działa jak giełda, ale giełdą nie jest, KNF tam nie ma. Procedura IPO Decyzja właścicieli o wejściu na GPW przeks...

Cykle w przedsiębiorstwie - Cykl operacyjny przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Gdański
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2093

Golec. Notatka składa się z 2 stron. Cykle w przedsiębiorstwie Cykl operacyjny przedsiębiorstwa - czas jaki upływa od zakupu materiałów do produkcji do momentu uzyskania zapłaty za wyrób gotowy wyprodukowany z tych materiałów: Cykl konwersji zapasów - czas jaki upływa od zakupu materiałów do produ...

Definicje inwestycji

 • Uniwersytet Gdański
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1316

Golec. Notatka składa się z 1 strony. Definicje inwestycji: Bieżące wyrzeczenie się konsumpcji w celu osiągnięcia przyszłych korzyści; Zespół decyzji znacznych kwot kapitałowych o długoterminowych skutkach i tylko w niewielkich stopniach odwracalności; Skoncentrowane w czasie nakłady z myślą o p...

Dywidenda

 • Uniwersytet Gdański
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1505

Pieniężna Odkupienie akcji - może sugerować, że firma nie ma możliwości dalszego dynamicznego rozwoju, WZA wybrało taka formę wypłaty dywidendy lub następuje restrukturyzacja akcjonariatu; Objecie dodatkowych akcji za dywidendę (program re inwestycji dywidendy - oferowany np. przez firmy z ...

Ekonomiczno-prawne aspekty fuzji i przejec

 • Uniwersytet Gdański
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1274

Golec. Notatka składa się z 3 stron. Ekonomiczno-prawne aspekty fuzji i przejęć Co powinnam wiedzieć ? Czym jest rynek kontr koncepcji Jakie mamy formy Polskiej korporacji Jakie sa główne motywy Polskiego przeds Jak przeb proces Pol przeds Jak przeds może

Mechanizm d_źwigni w przedsiębiorstwie

 • Uniwersytet Gdański
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1134

Golec. Notatka składa się z 0 stron. Mechanizm dźwigni w przedsiębiorstwie: na czym polega i z czego wynika mechanizm dźwigni operacyjnej, finansowej i łącznej interpretacje DOL, DFL, DTL? jaka jest zależność między ryzykiem a efektem dźwigni? jakie praktyczne zastosowanie ma wiedza o efekcie d...

Optymalna struktura kapitalu

 • Uniwersytet Gdański
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1309

Golec. Notatka składa się z 0 stron. Czy istnieje „optymalna struktura kapitału”? czy struktura kapitału ma wpływ na wartość firmy? Wartość firmy = Gdyby udało się znaleźć taką strukturę kapitału, która zminimalizuje koszt kapitału, przy nie zzmineionych przepływach netto pozwalałaby ona na maksy...

Średni ważony koszt kapitału -WACC

 • Uniwersytet Gdański
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1155

Golec. Notatka składa się z 1 strony. WACC Średni ważony koszt kapitału -WACC To średnia ważona z kosztu poszczególnych źródeł finansowania: Rodzaj kapitału Udzia...