Dr Anna Golec - strona 2

note /search

Wycena przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Gdański
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1057

Golec. Notatka składa się z 0 stron. Wycena przedsiębiorstw Wycena - zespół procedur i sposobów postępowania, którego celem jest wyrażenie wartości danej rzeczy, przedsiębiorstwa, dobra w jednostkach pieniężnych na dany moment w czasie. Po co komu wycena? Istnieje wiele sytuacji kiedy niezbędne ...

Mechanizm dźwigni w przedsiębiorstwie

 • Uniwersytet Gdański
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2289

Golec. Notatka składa się z 0 stron. Mechanizm dźwigni w przedsiębiorstwie: na czym polega i z czego wynika mechanizm dźwigni operacyjnej, finansowej i łącznej interpretacje DOL, DFL, DTL? jaka jest zależność między ryzykiem a efektem dźwigni? jakie praktyczne zastosowanie ma wiedza o efekcie d...

Optymalna struktura kapitału

 • Uniwersytet Gdański
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1022

Golec. Notatka składa się z 0 stron. Czy istnieje „optymalna struktura kapitału”? czy struktura kapitału ma wpływ na wartość firmy? Wartość firmy = Gdyby udało się znaleźć taką strukturę kapitału, która zminimalizuje koszt kapitału, przy nie zzmineionych przepływach netto pozwalałaby ona na maksy...

Rodzaje kapitału w przedsiębiorstwie - Kapitał własny

 • Uniwersytet Gdański
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1645

Golec. Notatka składa się z 0 stron. Rodzaje kapitału w przedsiębiorstwie Inwestor za udostępnienie kapitału czy to w formie kapitału własnego czy długu, oczekuje korzyści (dywidenda, odsetki). Dla przedsiębiorstwa stopa zwrotu inwestorów jest kosztem pozyskania kapitału. Inwestor Spółka (stopa z...

Ryzyko w zarządzaniu przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Gdański
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 126
Wyświetleń: 833

Golec. Notatka składa się z 1 strony. Ryzyko w zarządzaniu przedsiębiorstw Ryzyko - możliwość zainwestowania zdarzeń niezależnych od działającego podmiotu, których nie może on dokładnie przewidzieć, ani w pełni im zapobiec, a które przez zmniejszenie wyników użytecznych lub/i zwiększenie nakładów ...

Średni ważony koszt kapitału -WACC

 • Uniwersytet Gdański
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1113

Golec. Notatka składa się z 1 strony. WACC Średni ważony koszt kapitału -WACC To średnia ważona z kosztu poszczególnych źródeł finansowania: Rodzaj kapitału Udzia...

Wycena przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Gdański
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 105
Wyświetleń: 833

Golec. Notatka składa się z 0 stron. Wycena przedsiębiorstw Wycena - zespół procedur i sposobów postępowania, którego celem jest wyrażenie wartości danej rzeczy, przedsiębiorstwa, dobra w jednostkach pieniężnych na dany moment w czasie. Po co komu wycena? Istnieje wiele sytuacji kiedy niezbędne ...

Cele zarządzania finansami

 • Uniwersytet Gdański
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1183

1  Finanse przedsiębiorstw *wykłady+  smallgosia  Finanse przedsiębiorstw          agolec@wzr.pl    Bdb z dwiczeo = 4,5 z egzaminu; forma egzaminu mieszana; egzamin poprawkowy - ustny  5 października 2010    WPROWADZENIE DO FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTW  Finanse    (finare  łac.)   ogół  zjawisk  i  p...

Rodzaje kapitału w przedsiębiorstwie

 • Uniwersytet Gdański
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1729

Rodzaje kapitału w przedsiębiorstwie: Kapitał mieszany / hybrydowy Łączy w sobie cechy kapitału własnego i obcego Nie jest wyodrębniany w bilansie w osobnej kategorii Przykłady: akcje uprzywilejowane, pożyczka podporządkowana, o...