Dr Andrzej Poszewiecki

Bezrobocie i niedobory siły roboczej

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Andrzej Poszewiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1687

Poszewiecki. Notatka składa się z 0 stron. Bezrobocie i niedobory siły roboczej Bezrobocie Siła robocza - osoby, które są zdolne do pracy, chcą i mogą pracować Zasoby siły roboczej - część populacji w wieku produkcyjnym, która pracuje lub szuka pracy Stopa bezrobocia - odsetek siły roboczej, która...

Cykl koniukturalny

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Andrzej Poszewiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2401

Poszewiecki. Notatka składa się z 4 stron. PKB w czasie - CYKL KONIUNKTURALNY Cykl koniunkturalny - są pewnego rodzaju fluktuacjami obserwowanymi w ogólnej działalności gospodarczej. Cykl składa się z ekspansji występującej mniej więcej w tym samym czasie w licznych dziedzinach działalności gospo...

Makroekonomia - Rachunek produktu dochodu narodowego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Andrzej Poszewiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1491

Poszewiecki. Notatka składa się z 2 stron. Makroekonomia zajmuje się aktywnością gospodarczą w ujęciu zagregowanym, poziomem bezrobocia, stopami procentowymi, inflacją, płacami, kursem walutowym i bilansem płatniczym w obrotach z innymi krajami. Mikroekonomia a makroekonomia Mikroekonomia zajmuje ...

Model obiegu okrężnego i PKB

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Andrzej Poszewiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1988

Poszewiecki. Notatka składa się z 1 strony. Model obiegu okrężnego Obieg okrężny - gospodarstwa dostarczają środki dla firm, np. środki produkcji - praca; firmy za to płacą nam wynagrodzenie. Przedsiębiorstwa dostarczają nam dobra i usługi - my płacimy im za te usługi. Te pieniądze nieustannie krą...

Podstawowe pojęcia i kategorie makroekonomiczne oraz czynniki wzrostu ...

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Andrzej Poszewiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1582

Poszewiecki. Notatka składa się z 7 stron. Podstawowe pojęcia i kategorie makroekonomiczne oraz czynniki wzrostu gospodarczego. Makroekonomia - zajmuje się analizą gospodarki jako całości i bada czynniki wpływające np.: na poziom globalnej produkcji i konsumpcji w danej gospodarce, ogólną wielkość...

Zagadanienia na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Andrzej Poszewiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 1225
Wyświetleń: 2149

Poszewiecki. Notatka składa się z 5 stron. Do narzędzi polityki podażowej ekonomiści zaliczają: obniżenie podatków obniżenie składek na ubezpieczenia społeczne wzrost zakupów rządowych w relacji do PKB (keyness) Odp. A i B poprawne Dopuszczalny poziom wahań złotego wobec walut obcych ustalony pr...