Dr Andrzej Kokiel

note /search

Socjologia Termin wykład 1

  • Socjologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2688

Socjologia Termin co to jest socjologia? WYKŁAD 1 Socjologia Termin socjologia pochodzi od łacińskiego słowa societas – społeczeństwo oraz greckiego logos – naukaPrzyczyny powstania socjologii:- zmiany, będące następstwem dwóch wielkich rewolucji:1. Rewolucja francuska – 1789 r. - zwycięstwo laicki...

Kultura - socjologia 2 wykład

  • Socjologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 3311

i jest opracowaniem wykładu nr 2 - kultura. Omawia takie zagadnienia jak: przedmiot regulacji społecznej, tj. działania, normy kulturowe, wartości kulturowe, etnocentryzm, relatywizm kulturowy. Podejmuje także tematykę społeczeństwa: typy społeczeństw, tj. społeczeństwo łowców i zbieraczy, społecze...

Aksjologia socjologia 4 wykład

  • Aksjologia
Pobrań: 434
Wyświetleń: 6734

aksjologia socjologia 4 wykład WYKŁAD 4Aksjologia (gr. αξιοs - godny, cenny + λογοs – nauka) 1. W węższym znaczeniu — szczegółowa teoria wartości, wchodząca w skład poszczególnych dyscyplin naukowych, dziedzina rozważań nad wartościami określonego rodzaju, np. moralnymi, estetycznymi, poznawczymi, e...

Rasa człowieka socjologia wykład

  • Socjologia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3584

i jest opracowaniem wykładu 3: rasa człowieka. Notatka omawia zagadnienia związane z tematyką ras ludzkich, rozpoczynając od zaprezentowania ich podziału, tj. biała rasa człowieka, czarna rasa człowieka, żółta rasa człowieka, mieszkańcy. Omawia również takie zagadnienia jak: etniczność, grupa mnie...