Dr Andrzej Buczek - strona 2

Jednostka budżetowa jako forma organizacyjno - prawna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Buczek
 • Prawo finansowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1855

FORMY ORGANIZACYJNO -PRAWNE jednostek sektora finansów publicznych Art. 8. [Zasady tworzenia] 1. Jednostki sektora finansów publicznych są tworzone w formach określonych w niniejszym rozdziale. 2. Jednostki sektora finansów publicznych mogą być tworzone na podstawie niniejszej ustawy albo na pod...

Dług publiczny - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Buczek
 • Prawo finansowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 952

Dług publiczny - art. 216 ust. 5 Konstytucji Art. 72. [Państwowy dług publiczny] 1. Państwowy dług publiczny obejmuje zobowiązania sektora finansów publicznych z następujących tytułów: 1) wyemitowanych papierów wartościowych...

Prawo finansowe - pożyczki z budżetu państwa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Buczek
 • Prawo finansowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1106

PRAWO FINANSOWE Pożyczki z budżetu państwa [Pożyczka z budżetu państwa] 1. Jednostce samorządu terytorialnego może być udzielona pożyczka z budżetu państwa, jeżeli: 1) jednostka samorządu terytorialnego realizuje postępowanie naprawc...

Polskie prawo walutowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Buczek
 • Prawo finansowe
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1638

PRAWO FINANSOWE System pieniężno-kredytowy - zespół instytucji prawnofinansowych, przy pomocy których państwo organizuje ustrój pieniężny kraju oraz określa zasady gromadzenia i podziału zasobów pieniężnych, posługując się metodą zwrotną. 1. Działy regulacji prawnych a. prawo walutowe - przepisy ...

Prawne regulacje podstaw finansów publicznych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Buczek
 • Prawo finansowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 889

PRAWO FINANSOWE Źródła prawa finansowego 1. Konstytucja - art. 8, - art. 87, art. 216-227 Art. 8. 1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja sta...

Prawo dewizowe - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Buczek
 • Prawo finansowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 889

PRAWO FINANSOWE Prawo dewizowe Przedmiot regulacji ustawy z 27 lipca 2002 r. -Prawo dewizowe 1. Obrót dewizowy z zagranicą 2. Obrót wartościami dewizowymi w kraju 3. Działalność gospodarcza w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych oraz pośrednictwa w ich kupnie i sprzedaży /działalność ka...

Prawo finansowe - zagadnienia ogólne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Buczek
 • Prawo finansowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1288

PRAWO FINANSOWE I . ZAGADNIENIA OGÓLNE 1. Pojęcie finansów / zjawiska ekonomiczne o charakterze pieniężnym/ 2. Zjawiska finansowe a. wydatki, dochody b. dwustronny charakter c. rodzaje podmiotów /prywatne, publiczne/ d. treść zjawisk...

Publiczne prawo bankowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Buczek
 • Prawo finansowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 847

PRAWO FINANSOWE Prawo o ustroju banków - Publiczne prawo bankowe 1. Regulacje prawne - źródła prawa a. regulacje konstytucyjne- art. 227 ust. 1 - Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski, - NBP przysługuje wyłączne prawo emisji pieniądza, - NBP ustala i realizuje politykę pieniężną,...

Samorządowe Zakłady Budżetowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Buczek
 • Prawo finansowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 910

PRAWO FINANSOWE Samorządowe Zakłady Budżetowe Art. 14. [Zadania własne j.s.t.] Zadania własne jednostki samorządu terytorialnego w zakresie: 1) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi, 2) dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 3) wodociągów i zaopatr...

Ustawa budżetowa - system budżetowy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Buczek
 • Prawo finansowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1260

PRAWO FINANSOWE Ustawa budżetowa SYSTEM BUDŻETOWY 1. Geneza i historia instytucji budżetu a. magna charta libertatum -1215, bill of right 1688 b. przywilej koszycki 1374, trybunał radomski XVII w., 1717 etaty wojskowe dla Korony i Litwy, 1768 tabela intrat i expens skarbu obojga narodów, c .