Dr Agnieszka Lipieta

note /search

Interpretacja wzorów statystyka do kolokwium

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Statystyka opisowa
Pobrań: 2730
Wyświetleń: 5278

1. COV(x,y) - kowariancja Int: Występuje dodatnia/ujemna zależność między ….. a ……. 2. r(x,y) - współczynnik korelacji liniowej Pearsona Int: Występuje bardzo silna/silna/umiarkowana/słaba/praktycznie znikoma zależność między….. a …… 3. r s - Współczynnik korelacji ran Spearmana Int: Występuje b...

Ekonomia matematyczna kompendium

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 2611
Wyświetleń: 8302

I.  Rl  jako przestrzeń towarów i cen 1. Podać definicję towaru i opisać założenia go dotyczące. Def. Towar jest dobrem lub usługą, rzeczą lub czynnością użyteczną, zaspokajającą czyjąś indywidualną potrzebę ujawnioną poprzez popyt na ten towar.  Towary dzielimy ze względu ...

Matematyka- wykłady

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Matematyka
Pobrań: 546
Wyświetleń: 2352

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: funkcje cyklometryczne, przestrzeń metryczna, ciągi i szereg, funkcja orccosx, kule....