Doręczenie zastępcze

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Doręczenie zastępcze - strona 1

Fragment notatki:

Doręczenie zastępcze tzw. podwójne awizo (art. 150 o.p.).
Art. 150 op.
Przywrócona niedawno instytucja tzw. podwójnego awizo oznacza, że poczta przechowuje pismo przez okres 14 dni w swojej placówce pocztowej (gdy pisma doręcza poczta) lub pismo składa się na okres 14 dni w urzędzie gminy (miasta; pisma doręcza pracownik organu lub inna upoważniona osoba). Zawiadomienie o pozostawaniu pisma w określonym miejscu umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata, jego biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata. Adresata zawiadamia się powtórnie jeśli nie odbierze pisma. Powtórne zawiadomienie następuje w razie niepodjęcia pisma w terminie 7 dni.
Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia 14-dniowego okresu, a pismo pozostawia się w aktach sprawy.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz