Doręczanie decyzji procesowych

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Doręczanie decyzji procesowych - strona 1 Doręczanie decyzji procesowych - strona 2

Fragment notatki:

Doręczanie decyzji procesowych I. z urzędu 1. postępowanie przygotowawcze Zasada: brak obowiązki doręczenia ( Art. 100 §2 ) - jedynie zawiadomienie o treści - jedynie stronę ( obrońcę, pełnomocnika, przedstawiciela ustawowego ) Wyjątek: obowiązek doręczenia i. zakres podmiotowy - pokrzywdzony, - podejrzany - prokurator, - inna osoba ii. przesłanki - podmiotom tym przysługuje środek zaskarżenia i - nie byli ono obecni w posiedzeniu lub - nie byli oni obecni przy ogłoszeniu decyzji procesowej 2. postępowanie sądowe a. decyzje procesowe zapadłe na rozprawie Zasada: brak obowiązku doręczenia-ogłasza się ustnie ( Art. 100 §1 ) Wyjątek: obowiązek doręczenia - wyrok zaoczny ( oskarżonemu- Art. 482 §1 ) - orzeczenie kończące postępowanie w sprawie ogłoszone na rozprawie pod nieobecność oskarżonego tymczasowo aresztowanego, który nie miał obrońcy ( oskarżonemu- Art. 419 §2 ) b. decyzje procesowe zapadłe poza rozprawą Stronom - postanowienie, co do którego odroczono sporządzenie uzasadnienia na podstawie Art. 98 §2 ( Art. 100 §3 ) - wyrok zapadły na posiedzeniu ( Art. 100 §3 ) - wyrok nakazowy ( Art. 505 ) Pokrzywdzonemu - wyrok warunkowo umarzający wydany na posiedzeniu ( Art. 342 §5 ) Prokuratorowi - wyrok nakazowy ( Art. 505 ) Wszystkim podmiotom - zob. Art. 100 §2 ) Zasada: decyzje procesowe, które z urzędu należy doręczyć stronom, należy doręczyć także: - obrońcom, - pełnomocnikom, - przedstawicielom ustawowym Wyjątek : ustawa stanowi inaczej. Obowiązek pouczenia ( Art. 105 §6 ) Zakres podmiotowy i. każdy uczestnik postępowania Zakres przedmiotowy i. jeżeli decyzja procesowa jest zaskarżalna - prawo do wniesienia środka zaskarżenia, - termin, - sposób, ii. jeżeli decyzja procesowa jest niezaskarżalna- o tym, iż nie podlega zaskarżeniu Termin - po ogłoszeniu decyzji procesowej lub - przy doręczeniu decyzji procesowej II. na wniosek Doręczanie uzasadnień Zasada: 1. gdy jest obowiązek równoczesnego sporządzenia uzasadnienia ( Art. 100 §4 ) → z urzędu Zasada: orzeczenie doręcza się lub ogłasza wraz z uzasadnieniem ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz