Dom energooszczędny - analiza opłacalności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dom energooszczędny - analiza opłacalności - strona 1 Dom energooszczędny - analiza opłacalności - strona 2 Dom energooszczędny - analiza opłacalności - strona 3

Fragment notatki:


Dom energooszczędny czy pasywny? – analiza opłacalności W związku z oczekiwanym w najbliższym czasie wdrożeniem w Polsce Dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków celowe jest określenie technicznych i ekonomicznych możliwości ograniczenia zużycia energii do ogrzewania budynków. Istotne jest przy tym określenie opłacalności inwestowania w przedsięwzięcia, które zmierzają do ograniczenia zapotrzebowania na energię w budynku. Celem artykułu jest próba usystematyzowania, wyjaśnienia i skomentowania podstawowych zasad oraz algorytmów umożliwiających prawidłową kwantyfikację charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych. W pierwszej kolejności podjęto próbę usystematyzowania podstawowych pojęć stosowanych do opisu budynków energooszczędnych. Podstawowe pojęcia i określenia Termin  budynek energooszczędny  nie został zdefiniowany w polskich przepisach budowlanych, w odróżnieniu np. od niemieckich, dlatego nie jest to pojęcie jednoznaczne. Zwyczajowo terminem tym określany jest budynek, którego sezonowe zapotrzebowanie na ciepło jest znacznie niższe, niż ustalają to obowiązujące przepisy. Termin ten został wprowadzony do polskiej literatury technicznej pod koniec XX w. wskutek niezbyt trafnego – zdaniem autora – przetłumaczenia na język polski angielskiego pojęcia  „low energy house – LEH” . Bardziej poprawne byłoby użycie określenia (tłumaczenia)  budynek niskoenergochłonny  lub budynek o zmniejszonym zapotrzebowaniu na energię, gdyż określenie to zmierza w kierunku pojęcia „domu zrównoważonego ze środowiskiem”, a więc proekologicznego, pod każdym względem przyjaznego użytkownikowi i otoczeniu. W literaturze technicznej mianem budynku niskoenergochłonnego określa się obiekt, w którym ilość energii skumulowanej w całym cyklu „życia” (tj. począwszy od pozyskania surowców i materiałów, wyprodukowania wyrobów i dostarczenia na plac budowy poprzez uszczelnienie i wieloletnią eksploatację aż do likwidacji) jest relatywnie mała. W ostatnim okresie w polskiej literaturze technicznej popularne stało się określenie  budynek pasywny , które jest stosowane w odniesieniu do budynku ultraniskochłonnego. Tego rodzaju budynki wznoszone są od kilku lat w Niemczech, Austrii, Danii. Budynki pasywne ( ang. passive houses – PH ) charakteryzują się zapotrzebowaniem na energię netto do ogrzewania obliczanym według algorytmu stosowanego w Niemczech na poziomie 15 kWh/m 2·a), a koszty eksploatacyjne takich budynków są kilka razy mniejsze od innych budynków [3, 14]. W budynkach pasywnych wykorzystuje się ciepło promieniowania słonecznego oraz wymienniki gruntowe do podgrzania powietrza wentylacyjnego. Są to budynki szczelne i superizolowane pod względem termicznym, a

(…)


Bryła budynku energooszczędnego powinna być związana z terenem, zwarta, o możliwie małej powierzchni
przegród zewnętrznych, zorientowana na północ – południe. Uprzywilejowana strona południowa budynku jest
otwarta: ma duże okna, świetliki, szklarnie, cieplarnie, oranżerie, werandy, tarasy, czerpnie słoneczne, kolektory
słoneczne – cały arsenał bardzo wyrazistych form architektonicznych decydujących…
… standardowego traktowano jako wyjściową do dalszych analiz,
koszt ponadstandardowych elementów budynku energooszczędnego i pasywnego potraktowano jako
nakłady konieczne do doprowadzenia tego budynku do statusu budynku energooszczędnego i pasywnego.
Jako koszty dodatkowe budynku energooszczędnego ujęto nakłady na: dodatkową izolację termiczną przegród
zewnętrznych, lepsze okna, wentylację mechaniczną, rekuperator, wymiennik gruntowy. Jako koszty dodatkowe
budynku pasywnego przyjęto nakłady na: dodatkową, o znacznej grubości izolację termiczną, superizolowane
okna, wentylację mechaniczną, rekuperator wysokiej sprawności, wymiennik gruntowy.
W tabeli 1 zamieszczono wyznaczone (według zasad kosztorysowania i cen z kwietnia 2006 r.) koszty
dodatkowe, które trzeba ponieść, aby zamiast budynku standardowego…
… technicznych w postaci wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
pomp cieplnych, gruntowych wymienników ciepła, instalacji grzewczej, solarnej itd. powinno być uwzględniane już
w założeniach projektowych, we wstępnej fazie projektowania obiektu.
Ważnym czynnikiem w architekturze energooszczędnej jest kolor i faktura. Powierzchnie jasne, gładkie odbijają
światło, wolno się nagrzewają i wolno oddają ciepło…
…, przy czym ściany murowane są z reguły
dwuwarstwowe. Ścian trójwarstwowych nie spotyka się. Garaże nigdy nie znajdują się w piwnicy i rzadko
przylegają do budynku.
Elementy charakterystyczne dla architektury z biernym wykorzystaniem energii słonecznej to prawie wyłącznie
duże przeszklenia południowe, oranżerie, kolektory słoneczne na dachu, duże okapy, żaluzje i daszki
przeciwsłoneczne.
Wszystkie elementy…
… w granicach 30 cm. Dodatkowo należy stosować
warstwy paroizolacji [14].
Szczególnie ważne w budynkach pasywnych stają się płaszczyzny i linie osadzenia okien i drzwi balkonowych.
Drzwi powinny otwierać się na zewnątrz, a nie do środka.
Poza właściwą izolacyjnością termiczną ścian szczególnie ważne w budynkach pasywnych jest wyeliminowanie
mostków termicznych. Proces ten należy rozpocząć już na etapie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz