Dokumenty statku

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1407
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dokumenty statku - strona 1 Dokumenty statku - strona 2 Dokumenty statku - strona 3

Fragment notatki:

DOKUMENTY  STATKU. 1)  BEZPIECZEŃSTWA. a) CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA RADIOWEGO STATKU      TOWAROWEGO.           Certyfikat bezpieczeństwa radiowego statku towarowego powinien być wydany po  przeglądzie zasadniczym lud dla odnowienia certyfikatu dla statku towarowego, który  spełnia odpowiednie wymagania rozdziału IV Konwencji SOLAS 1974 oraz wszelkie inne  odpowiednie wymagania prawideł powyższej konwencji. Do certyfikatu powinien  dołączony być wykaz wyposażenia. Certyfikat ten powinien być wydany lub potwierdzony  albo przez Administrację albo przez upoważnioną przez nią osobę lub organizację. W   każdym przypadku Administracja bierze na siebie pełną odpowiedzialność za certyfikat.        Certyfikat bezpieczeństwa radiowego statku towarowego powinien być wydawany na  okres ustalony przez Administrację, lecz okres ten nie powinien przekraczać 5 lat.  Certyfikat powinien być na statku stale łatwo dostępny dla kontroli.        Certyfikat zawiera:  1) dane statku:     a) nazwę statku     b) sygnał rozpoznawczy     c) port macierzysty     d) pojemność brutto     e) wykaz obszarów, na których statek jest uprawniony do żeglugi     f) numer IMO     g) datę kiedy została położona stępka lub kiedy statek był w podobnym stadium         budowy albo datę rozpoczęcia prac nad znaczną przebudową, zmianami         konstrukcyjnymi lub modyfikacją statku 2) miejsce i datę wydania certyfikatu 3) organ wydający, podpis osoby upoważnionej wydającej certyfikat  4) datę ważności certyfikatu  5) informację, czy został wydany Certyfikat zwolnienia   b) CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA KONSTRUKCJI STATKU      TOWAROWEGO.        Certyfikat bezpieczeństwa konstrukcji statku towarowego powinien być wydany po  przeglądzie zasadniczym lub dla odnowienia certyfikatu dla statku towarowego, który  spełnia odpowiednie wymagania rozdziałów II-1 oraz II-2 ( inne niż wymagania dotyczące  instalacji i sprzętu bezpieczeństwa pożarowego oraz planów obrony pożarowej )  Konwencji SOLAS 1974 i wszelkie inne odpowiednie wymagania prawideł powyższej  konwencji. Certyfikat ten powinien być wydany lub potwierdzony  albo przez Administrację  albo przez upoważnioną przez nią osobę lub organizację. W każdym przypadku  Administracja bierze na siebie pełną odpowiedzialność za certyfikat.        Certyfikat bezpieczeństwa konstrukcji statku towarowego powinien być wydawany na  okres ustalony przez Administrację, lecz okres ten nie powinien przekraczać 5 lat.  Certyfikat powinien być na statku stale łatwo dostępny dla kontroli.

(…)

… na wartość konosamenty dzielimy na czyste (ang.clean Bill of Lading) i
nieczyste(ang. foul Bill of Lading , dirty B/L , claused B/L).Konosament staje się nieczysty
przez wpisanie do niego klauzul restrykcyjnych .Oprócz klauzul restrykcyjnych spotyka
się też klauzule generalne (ogólne) i specjalne , które jednak nie zmieniają wartości
konosamentu ,lecz mają wplyw na zasady dokonywania przewozu.
RAPORT…
… wydającego;
Poszczególne skróty stosowane na świadectwie oznaczają:
TF - tropikalna linia ładunkowa ( dla wody słodkiej );
F - letnia lina ładunkowa ( dla wody słodkiej );
T - tropikalna linia ładunkowa;
S - letnia lina ładunkowa;
W - zimowa linia ładunkowa;
WNA - zimowa linia ładunkowa na Atlantyku Północnym, obowiązuje statki o
długości mniejszej niż 100 metrów.
e) MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT O ZAPOBIEGANIU…
… wszystkie towary jakie zostaną załadowane w
danym porcie i zostaną przewiezione do wszystkich portów podróży, a manifest
przedstawia tylko listę towarów do jednego portu wyładunku.
Manifest ładunkowy zawiera:
-datę wystawienia
-dane statku :
-nazwę
-numer podróży
- banderę
 - nazwisko kapitana
 - port załadunku
 - port wyładunku
 - datę wyjścia statku z portu
 - dane określone w poszczególnych konosamentach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz