Dokładność montażu i odbiory konstrukcji zmontowanej z elementów prefabrykowanych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dokładność montażu i odbiory konstrukcji zmontowanej z elementów prefabrykowanych - omówienie - strona 1 Dokładność montażu i odbiory konstrukcji zmontowanej z elementów prefabrykowanych - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Dokładność montażu i odbiory konstrukcji zmontowanej z elementów prefabrykowanych.
Odchyłki montażowe
Na skutek niedokładności montażu powstają:
- przesunięcia prefabrykatu wzdłuż osi poziomych (Δx, Δy),
- przesunięcie prefabrykatu wzdłuż osi pionowej (Δz),
- skręcenie prefabrykatu wzdłuż osi pionowej (Δγ),
- wychylenie prefabrykatu z pionu (Δw),
- przesunięcie prefabrykatu górnej kondygnacji względem prefabrykatu niższej kondygnacji (Δp),
- zwichrowanie płyt stropowych.
Tablice odchyłek dopuszczalnych jakie mogą wystąpić przy montowaniu konkretnego obiektu - zawsze przy projekcie technologii montażu.
Kontrola jakości montażu - odbiory konstrukcyjne
stwierdzenie poprawności wykonania osiąga się przez:
- kontrolę i odbiór stanu surowego, którą przeprowadza się komisyjnie, a wynik opisuje w protokóle odbioru i dokonuje wynikającego z tego protokółu wpisu do dziennika budowy; pozytywny zapis w dzienniku budowy stanowi podstawę do rozpoczęcia robót montażowych,
- kontrolę dokładności montażu prefabrykatów, które powinna poprzedzać ostateczne zamocowanie prefabrykatu i być przeprowadzona przez kierownika budowy lub kierownika montażu; Sprawdza się osiowość ustawienia lub ułożenia prefabrykatów, przesunięcia w poziomie i pionie, szerokość spoin, dokładność ich uszczelnienia. Stwierdzone odchyłki przekraczające wartość dopuszczalną powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane lub zakwalifikowane przez inspektora nadzoru i nadzór autorski,
- kontrolę dokładności wykonania oraz uszczelnienia węzłów i spoin, - którą powinien przeprowadzać na bieżąco kierownik budowy albo kierownik montażu oraz inspektor nadzoru, a wyrywkowo projektant (o ramach nadzoru autorskiego); Kontrolę prowadzi się dwu etapowo; w etapie pierwszym sprawdza się dokładność połączeń konstrukcyjnych w węzłach, prawidłowość wykonania łączników i ich spawania oraz prawidłowość ułożenia ewentualnych warstw izolacyjnych; w etapie drugim sprawdza się dokładność wypełnienia złącz mieszanką betonową,
- kontrolę dokładności montażu i odbiór zespołów prefabrykowanych (np. kondygnacji, nawy hali); Kontrola tu powinna być wykonana przez nadzór inwestorski na podstawie zgłoszenia przez kierownika budowy i obejmować sprawdzenie następujących elementów: zewnętrznych wymiarów budynku, ułożenie stropów w poziomie, prawidłowości ustawienia poszczególnych elementów i wartości odchyłek (wyrywkowo) szerokości spoin pionowych i poziomych, uszczelnienia spoin zewnętrznych, otworów zewnętrznych obróbek blacharskich itp. a także szczelności; Wyniki kontroli powinny być wpisane do dziennika budowy,
- komisyjny odbiór stanu surowego budynku, który wykonuje się na podstawie pełnej dokumentacji budynku, atestów innych materiałów, a także zapisów w dzienniku budowy (dotyczących odbiorów poszczególnych kondygnacji lub innych fragmentów budynku), dziennika montażu i ewentualnych ekspertyz. Odbioru dokonuje komisja w składzie: inspektor nadzoru, przedstawiciel nadzoru autorskiego, kierownik budowy lub kierownik montażu. Komisja winna zapoznać się z uprzednio wymienionymi dokumentami, przeprowadza kontrolę jakości wykonania stanu surowego i sporządza protokół końcowy z wyników kontroli.


(…)


Dokładność montażu i odbiory konstrukcji zmontowanej z elementów prefabrykowanych.
Odchyłki montażowe
Na skutek niedokładności montażu powstają:
- przesunięcia prefabrykatu wzdłuż osi poziomych (Δx, Δy),
- przesunięcie prefabrykatu wzdłuż osi pionowej (Δz),
- skręcenie prefabrykatu wzdłuż osi pionowej (Δγ),
- wychylenie prefabrykatu z pionu (Δw),
- przesunięcie prefabrykatu górnej kondygnacji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz